menu

Hoe werkt het?

menu

Is een beugel nodig?

Als u denkt dat u of uw kind orthodontische hulp zou kunnen gebruiken, is het verstandig om dit met uw tandarts te bespreken.
Vaak is het uw tandarts die zelf met het advies voor een beugel-behandeling komt bij de regelmatige controle van het gebit. Uw tandarts kan u verwijzen naar de orthodontist voor een orthodontisch advies, of een orthodontische behandeling.
Op zich is een verwijsbrief niet nodig. U bent vrij om op eigen initiatief een afspraak te maken.

Lees meer

Corona-protocol

Hier kunt u ons actuele Corona-protocol lezen, update april 2022:

● Wij behandelen alleen gezonde mensen, geen patiënten met een Corona verdenking. Symptomen kunnen zijn: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging of koorts. In al die gevallen vragen wij u om de afspraak af te zeggen.

Lees meer

Intake consult

Een intake consult (eerste consult) is een kennismaking met de orthodontist waarin de behandelwensen een behandelmogelijkheden besproken worden.
U kunt bij ons gemakkelijk een eerste consult afspreken.
Er is geen wachtlijst en u heeft geen verwijsbrief nodig.
Een verzoek tot een eerste consult kunt u bij voorkeur digitaal bij ons indienen via deze link: https://orthodontiepraktijk.nl/praktijk/aanmelden-nieuwe-patient/ Dan

Lees meer

Foto's, röntgenfoto's, gebits-scan

Als u besluit tot een orthodontische behandeling, is nader onderzoek nodig om te komen tot een afgewogen en verantwoord behandelplan.
Dit onderzoek noemen wij 'documenteren'.
We leggen daarmee ook vast wat de startpositie is van het gebit, voor de behandeling.
Bij het documenteren wordt het gebit van alle kanten gefotografeerd.
Om dieper te kijken worden röntgenfoto's gemaakt van het gebit en van het hoofd van de zijkant gezien (schedel-profiel-foto).
Hiermee is het wisselproces te bes...

Lees meer

Behandelplan

Aan de hand van de behandelwens, de digitale gebitsmodellen, de röntgenfoto's, de lichtfoto's en de overige gegevens bepaalt de orthodontist samen met u wat in uw specifieke geval de beste aanpak is. Dit wordt met u besproken en u kunt gerust vragen stellen en uw eigen voorkeuren aangeven.
Als er alternatieven zijn, komen die ook aan bod.
De timing van de behandeling wordt uitgelegd. U krijgt een kostenbegroting op papier of per mail met daarop een schatting van de te verwachten kosten gedurende de behandeling.

Lees meer

Start behandeling

De behandeling wordt het liefst op het optimale moment gestart.
Wanneer dat in een individueel geval precies is hangt af van de stand van het gebit, de beugel waarmee begonnen wordt, de wisseling (te zien op de röntgenfoto) en de groei.

Lees meer

Controles

De meeste controles vinden plaats om de 5, 6 of 7 weken, maar bij sommige beugels kan het ook om de 3 maanden zijn. 
Bij de controles wordt beoordeeld hoe de behandeling gaat, of er voldoende voortgang is en of er ook iets veranderd moet worden.
De noodzakelijke veranderingen worden uitgevoerd.
Aangezien de meeste van onze patiëntjes nog op school zitten, is het niet mogelijk om afspraken buiten schooltijd te plannen.

Lees meer

Medewerking en poetsen

Medewerking, orthodontie is teamwork
Een goede medewerking is van groot belang. Een orthodontische behandeling kan niet van één kant komen, maar is teamwork. Degene die behandeld wordt, moet het eigenlijke werk doen.
De orthodontist is de kapitein die aanwijzingen geeft welke kant het schip op moet varen.

Lees meer

De beugel mag eruit

Eindelijk, de beugel mag eruit. Dit is het moment waar vaak al tijden naar toe wordt geleefd.
De spalken zijn inmiddels geplaatst. We laten dan kortdurend de beugel nog zitten in combinatie met de spalken. De eerste weken is het risico op los raken van de spalken het hoogst. Om die reden is het verstandig de tanden de eerste weken in de rechte stand te steunen door middel van de beugel.

Lees meer

Nazorg

Na-controles
Tegen het einde van de behandeling plaatsen wij in de regel spalkjes achter de voortanden in boven- en onderkaak. Meestal achter de vier bovenste tanden en de zes onderste tanden inclusief hoektanden.
Vaak is het verstandig om 's nachts ook een losse beugel erbij te dragen, bijvoorbeeld als de bovenkaak tijdens de behandeling in de breedte is 'opgerekt', of als de beet bij aanvang van de behandeling heel diep was (ondertanden helemaal niet meer zichtbaar, diep achter de boventanden).
Deze spalken ...

Lees meer

Klachtendienst

EHBO - Eerste Hulp Bij Orthodontie
Het kan gebeuren dat iets los of kapot gaat aan je beugel.
Tijdens onze openingsuren kunt  u ons bellen (058-2887555) om te vragen en te overleggen wat er moet gebeuren.
U kunt ook ons ook mailen: receptie@orthodontiepraktijk.nl
Als u vragen heeft en het niet lukt om ons te bereiken omdat het avond, weekend of vakantie is, kunt u hieronder lezen hoe u zou kunnen handelen bij een aantal verschillende beugels.

Lees meer

Samenwerking met andere specialisten

Soms is de situatie zo complex dat alleen orthodontie geen oplossing kan bieden. Dan is er, om tot een gedegen behandelplan te komen, qua timing en uitvoering, overleg nodig met andere artsen en specialisten.
Wij hebben daarvoor al tientallen jaren een prima samenwerking met andere specialisten en werken daartoe samen in verschillende multidisciplinaire teams. Dit professionele netwerk ondersteunt de kwaliteit van onze zorgverlening.

Wij werken intensief samen met...

Lees meer

Schisisteam

Schisis
Van elke duizend pasgeboren baby’s hebben er gemiddeld ongeveer twee een schisis. De meeste kinderen met een schisis hebben een gespleten lip, een gespleten kaak én een gespleten gehemelte (43%).
36% van de kinderen met een schisis heeft alleen een gespleten lip.
De overige 21% heeft alleen een gehemeltespleet.
De begeleiding door het schisisteam begint al na de 20 weken echo.
Het behandeltraject van het kind met schisis begint vrijwel direct na de geboorte en duurt doorgaans tot het 18e levensjaar. 

Lees meer

Kaakoperatie nodig?

Als de verhouding tussen boven- en onderkaak niet correct is, kan tijdens de groei hierin nog bijgestuurd worden met orthodontie.
Als de groei voorbij is, zoals bij volwassenen, kan orthodontie dat niet alleen. Dan is hulp nodig van de kaakchirurg. Wij werken daartoe intensief samen met de kaakchirurgen van het Medisch Centrum Leeuwarden in een Osteotomie-team.

Lees meer

Oligodontie-spreekuur

Het proces van de gebitsontwikkeling is een klein wondertje. Dat gaat niet altijd helemaal feilloos. We zien vaak dat het gebit niet helemaal compleet is aangelegd. Dan ontbreekt een blijvend gebitselement, een tand of kies. Bijna nooit een hoektand.
Om dit te controleren worden röntgenfoto's gemaakt. Daarmee kun je dwars door de kaken heenkijken en kun je zien of het gebit compleet is.
Soms ontbreekt een groot aantal elementen, dat noemen we 'oligodontie'.

Lees meer

Autotransplantatie-team

Als je, bijvoorbeeld door een ongeluk, voortanden kwijtraakt, is dat een dramatische ervaring. Vaak wordt er nog alles aan gedaan om de beschadigde voortand(en) te behouden, maar dat lukt niet altijd.
Als de prognose van een gerestaureerde voortand slecht is, komt de vraag naar boven naar een alternatief.
Het kan dan een mooie behandel-optie zijn om op die plek een eigen kiesje te laten zetten, getransplanteerd van achter uit je mond door een kaakchirurg.

Lees meer

Veel gestelde vragen (FAQ)

Op welke leeftijd kun het het beste met een beugel beginnen?
Als het leuk is om een beugel te dragen en als er nog flink wat groei en gebitsontwikkeing voor de boeg is. Dat is meestal in groep 8 van de basisschool.
Jonger starten heeft meestal niet veel zin.

In een klein aantal gevallen is het beter om jonger te starten. Die worden hieronder opgesomd:

Lees meer