menu

Wat kost het?

menu

Wat kost orthodontie?

Een 'normale' orthodontische behandeling kost bij ons gemiddeld tussen €2.200 en €2.900, inclusief digitale gebitsscan, röntgenfoto's, techniek-kosten, beugels, controles, spalkjes.
Een behandeling met de bijna 'onzichtbare' aligners van Invisalign® kost in onze praktijk ongeveer tussen de €2.000 en €3.500.

Lees meer

Kostenoverzicht

Kostenoverzicht
Er wordt na een intake consult een kostenoverzicht meegegeven of toegezonden voor de in eerste instantie voorgestelde behandeling. In grote lijnen komt het er op neer dat een normale orthodontische behandeling inclusief gebitsafdrukken, röntgenfoto's, beugels, controles in onze praktijk ongeveer tussen €2.200 en €2.900 kost.

Lees meer

Tarieven en techniekkosten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt (in principe jaarlijks) centraal de tarieven voor orthodontische zorg in Nederland wettelijk vast.

De tarievenlijst voor 2022 vindt u onder deze link: Tarief 2022 Prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg

De tarievenlijst orthodontie voor 2023 vindt u via deze link: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715191_22/

Lees meer

Wat vergoedt mijn verzekering?

Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar is aanvullend te verzekeren.
De algemene tandheelkunde zit voor kinderen tot 18 jaar in het basispakket.
Maar orthodontie is daarop een uitzondering! Orthodontie zit sinds 1995 niet meer in het basispakket.
Daarom is het vaak verstandig om orthodontie aanvullend te verzekeren.

Lees meer

U en uw nota van de orthodontiepraktijk

U ontvangt uw rekening van Infomedics
Omdat wij in ons werk liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al onze vorderingen op patiënten overgedragen aan Infomedics.
Dit factoringbedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties. Voor u betekent dit dat u onze nota ontvangt van Infomedics.

Lees meer

Digitale rekening

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg.
Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de door ons geleverde zorg krijgt van Infomedics.

Steeds meer mensen willen hun rekening digitaal ontvangen. Dat regelen wij graag voor u. Infomedics wil dat echter alleen verzorgen voor patiënten ouder dan 16 jaar. Dat vinden wij vreemd, en we proberen het voor iedereen voor elkaar te krijgen.

Lees meer