menu
U en uw nota van de orthodontiepraktijk
menu

Omdat wij in onze praktijk liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al onze vorderingen op patiënten overgedragen aan Fa-med. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties. Voor u betekent dit dat u onze nota ontvangt van Fa-med. In de regel declareert Fa-med rechtstreeks bij uw verzekeraar als u verzekerd bent voor orthodontische zorg.

Fa-med verstuurt onze rekeningen en zal zich tevens belasten met de inning ervan, zonodig zelfs met het incassotraject.. Wij moeten Fa-med gegevens verstrekken die nodig zijn voor een deugdelijke specificatie van de declaraties. Heeft u hiertegen bezwaren, neem dan svp contact met ons op. Wij leggen u graag uit dat deze werkwijze geen enkele inbreuk maakt op uw privacy.

Als al uw gegevens juist bij ons bekend zijn: naam, adres, burgerservicenummer (BSN), polisnummer, naam en UZOVI-code van uw zorgverzekeraar, en uw adresgegevens, kan Fa-med de nota eerst indienen bij uw zorgverzekeraar. Dan ontvangt u alleen een eventuele (rest)nota voor de kosten die niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden – of voor het percentage van de nota wat niet vergoed wordt. Dit maakt het voor u gemakkelijker, want u hoeft dan niet meer zelf het verzekerde deel van de nota bij uw zorgverzekeraar te innen.

Vragen over een nota zult u niet aan onze receptionistes, maar aan de medewerkers van Fa-med moeten stellen. Dat kan het voordeligst per mail. Famed klantenservice.
Voor vragen over uw nota kunt u bellen naar het Famed Contact Center: 0900 0885 (voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten). Famed helpt u graag van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Verhuizing. Als u gaat verhuizen verzoeken wij u nadrukkelijk om uw adreswijziging tijdig door te geven aan de receptionistes van de orthodontiepraktijk, aan uw zorgverzekeraar en aan Fa-med. Zo voorkomt u onnodige rente- en incassokosten.

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn van 30 dagen. Fa-med is wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen. Als u een betalingsachterstand laat ontstaan, zijn wij genoodzaakt om de behandeling op te schorten tot de betalingsachterstand is ingelopen. Dan geldt echt: ‘No pay, no cure.’.