menu

U en uw nota van de orthodontiepraktijk

menu

U ontvangt uw rekening van Infomedics
Omdat wij in ons werk liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al onze vorderingen op patiënten overgedragen aan Infomedics.
Dit factoringbedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties. Voor u betekent dit dat u onze nota ontvangt van Infomedics.

In de regel declareert Infomedics rechtstreeks bij uw verzekeraar als u verzekerd bent voor orthodontische zorg. U ontvangt alleen een nota als uw verzekeraar deze niet (meer) of gedeeltelijk vergoedt. Dit hang af van uw verzekering.*
Infomedics verstuurt onze rekeningen en zal zich tevens belasten met de inning ervan, zonodig zelfs met het incassotraject. Wij moeten Infomedics gegevens verstrekken die nodig zijn voor een deugdelijke specificatie van de declaraties. Heeft u hiertegen bezwaren, neem dan s.v.p. contact met ons op. Wij leggen u graag uit dat deze werkwijze geen enkele inbreuk maakt op uw privacy.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Infomedics probeert dit eerst bij uw zorgverzekeraar te innen.* Wat dan overblijft betaalt u aan Infomedics.
Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding door uw verzekeraar van uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar en niet met de praktijk.
Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening alsnog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Als u het burgerservicenummer van de betreffende patiënt aan ons geeft, kunnen wij er in de meeste gevallen voor zorgen dat Infomedics het verzekerde deel van de nota met uw verzekeraar rechtstreeks afrekent.

Digitale rekening
Als uw mobiele telefoonnummer en uw e-mailadres in ons dossier is opgenomen, kunt u de nota van Infomedics per mail ontvangen. Dit is efficiënt en spaart papier. Zou u zelf deze gegevens aan onze receptioniste willen doorgeven en actueel houden?

Regel het online!

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

Een kopie van uw rekening opvragen
Als u een kopie van uw nota wilt, kunt u die niet bij de praktijk maar wel bij Infomedics opvragen. Dat kan via deze link.

Status van uw betaling controleren
Ga naar https://www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker midden in de webpagina aan.
Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en click op de knop ‘Check’.
Zo ziet u of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.

Betalingsregeling treffen
Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

Veelgestelde vragen bekijken
Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder Veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.
Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op de pagina Privacystatement van Infomedics.

Verhuizing
Als u gaat verhuizen verzoeken wij u nadrukkelijk om uw adreswijziging tijdig door te geven aan de receptionistes van de orthodontiepraktijk, aan uw zorgverzekeraar en aan Infomedics. Zo voorkomt u onnodige rente- en incassokosten als de rekeningen naar het oude adres worden gestuurd.
Dit geldt ook als u na jaren weer eens een afspraak in onze praktijk heeft. Wij hebben niet automatisch uw nieuwe adres.

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics? 

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze herinnering heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Wat gebeurt er als u niet betaalt?
Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn van 30 dagen. Infomedics is wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen.
Als u een betalingsachterstand laat ontstaan, zijn wij genoodzaakt om de behandeling op te schorten tot de betalingsachterstand is ingelopen.
Dan geldt echt: ‘No pay, no cure.’.

Orthodontiepraktijk Leeuwarden Schrans