menu

Tarieven en techniekkosten

menu

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt (in principe jaarlijks) centraal de tarieven voor orthodontische zorg in Nederland wettelijk vast.

De tarievenlijst voor 2022 vindt u onder deze link: Tarief 2022 Prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg

De tarievenlijst orthodontie voor 2023 vindt u via deze link: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715191_22/

Er worden in de tarievenlijst drie categoriën genoemd: A, B en C.
   A. is de meest gangbare categorie, meer dan 90% valt hieronder;
   B. is orthodontie in ernstige gevallen, soms bij operaties, enz.;
   C. is orthodontie bij schisis.

Categorie A valt voor kinderen (sinds 1995) niet meer onder de basisverzekering en kan aanvullend verzekerd worden. Verreweg de meeste orthodontische behandelingen vallen in categorie A.

Categorie B valt wel onder de basisverzekering als er toestemming wordt verleend door de zorgverzekeraar na een aanvraag van de orthodontist in geval van een ernstige orthodontische situatie.

Categorie C valt ook onder de basisverzekering en betreft orthodontie bij schisis. De orthodontist vraagt de vergoeding uit de basisverzekering voor u aan bij uw zorgverzekeraar.
Boven de 18 jaar geldt wel de wettelijke eigen bijdrage per jaar.

Materiaal- en techniekkosten
Naast de tarieven worden de materiaal- en techniekkosten in rekening gebracht. Hieronder staat een lijst met de in onze praktijk gehanteerde materiaal- en techniekkosten voor de door ons meest gebruikte beugels.

Materiaal- en techniekkosten 2023