menu

Tarieven en techniekkosten

menu

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt (in principe jaarlijks) centraal de tarieven voor orthodontische zorg in Nederland wettelijk vast.

De tarievenlijst voor 2020 vindt u onder deze link:

Tarief 2020 Prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg

Er worden in de tarievenlijst drie categoriën genoemd: A, B en C.
   A. is de meest gangbare categorie, meer dan 90% valt hieronder;
   B. is orthodontie in ernstige gevallen, soms bij operaties, enz.;
   C. is orthodontie bij schisis.

Categorie A valt voor kinderen (sinds 1995) niet meer onder de basisverzekering en kan aanvullend verzekerd worden.
De categoriën B en C vallen wel onder de basisverzekering als er toestemming wordt verleend door de zorgverzekeraar na een aanvraag van de orthodontist. Boven de 18 jaar geldt wel de wettelijke eigen bijdrage per jaar.

Naast de tarieven worden de materiaal- en techniekkosten in rekening gebracht. Hieronder staat een lijst met de in onze praktijk gehanteerde materiaal- en techniekkosten voor de door ons meest gebruikte beugels.

Prijslijst materiaal- en techniekkosten 2020 tweede helft
Prijslijst materiaal- en techniekkosten 2020 tweede helft