menu

Wat kost orthodontie?

menu

Een ‘normale’ orthodontische behandeling kost bij ons gemiddeld tussen €2.200 en €2.900, inclusief digitale gebitsscan, röntgenfoto’s, techniek-kosten, beugels, controles, spalkjes.
Een behandeling met de bijna ‘onzichtbare’ aligners van Invisalign® kost in onze praktijk ongeveer tussen de €2.000 en €3.300.

NZa stelt tarieven vast
De orthodontie-tarieven worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en zijn daarmee in elke Nederlandse praktijk gelijk.
Toch kan er een groot verschil in kosten zijn van de totale behandeling tussen verschillende praktijken, omdat bij een efficiënte aanpak de behandeling korter duurt en daarmee goedkoper kan zijn doordat er minder controles gedeclareerd worden en door verschillen in techniekkosten. Op de website van de NZa kunt u de tarieven voor orthodontie voor 2022 lezen: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_308541_22/1/

Kosten-begroting vooraf
U ontvangt, na het eerste consult, en voordat de behandeling begint een kosten-begroting. Hierin staat vermeld hoe de geschatte kosten over de behandelingsperiode gespreid in rekening wordt gebracht.
Het eerste bezoek aan de orthodontist is niet gratis, het kost €23,45 (tarief 2022) en vaak is direct een kaak-overzichtsfoto nodig €49,95 (tarief 2022).
Onze praktijkregels zijn onder aan deze web-pagina te lezen.
Als u bij ons een afspraak maakt, stemt u daarmee in met onze praktijkregels (informed consent).

Afspraken nakomen
Wij werken op afspraak en het is belangrijk dat u of uw kind op de gemaakte afspraken verschijnt in onze praktijk. Vergeten afspraken worden in rekening gebracht en die nota betaalt de zorgverzekeraaar nooit. Kunt u een afspraak niet nakomen, bel tijdig af 058-2887555 of stuur een mailtje naar onze receptionistes: receptie@orthodontiepraktijk.nl

Praktijkregels
Hieronder leest u onze praktijkregels, laatste update november 2021:

Wachttijd
Momenteel duurt het een aantal weken voordat wij u een eerste consult kunnen aanbieden. Wij doen ons best om aan de zorgvraag te voldoen en de wachttijd beperkt te houden. Mocht er haast bij zijn, dan weet uw tandarts ons wel te bereiken om dat aan ons door te geven. Veel kinderen worden tegenwoordig vrij jong verwezen en dat is handig omdat er dan goed kan worden nagedacht over de verzekering. Als na het eerste consult een behandeling nodig is, kan daar ook snel mee gestart worden. 

Eerste keer
Welkom op het eerste consult. U krijgt dan informatie over de noodzaak, timing, en mogelijke manieren van behandeling. Het eerste consult kost €23,45 (tarieven 2022). Vaak is er ook direct een kaakröntgenfoto nodig (€49,95). De kosten van een eventuele behandeling worden globaal aangegeven in een begroting die u daarna krijgt. Hierna besluit u of u verder wilt gaan met de voorgestelde behandeling. Als u bij ons een afspraak maakt, dan gaat u daarmee automatisch akkoord met onze praktijk-regels, zoals die hier beschreven worden. Misschien wilt u uw verzekering nog aanpassen voor de behandelstart. Let u dan svp op bijzondere voorwaarden als het ‘wachtjaar’ en uitsluitingen.

Teamwork
Een orthodontische behandeling is teamwork. Ook de patiënt zelf speelt daarin een belangrijke rol. De behandeling in onze praktijk gebeurt door ons zeer ervaren ortho-team, onder leiding van drie gespecialiseerde orthodontisten (BIG-geregistreerd). De orthodontist voert dus niet alles persoonlijk uit, maar delegeert de meeste werkzaamheden aan ortho-assistenten. Een orthodontist heeft na de 6 jarige tandartsopleiding nog een 4 jarige fulltime specialisatie afgerond aan een universiteit. Orthodontist Van der Meulen geeft een dag per week les aan die opleiding aan het UMCG. Orthodontist Schoeman is daar ook opgeleid. Beiden hebben ook ervaring als tandarts opgedaan in de algemene praktijk.

Afspraken
Wij werken op afspraak. De meeste controles zijn om de 6, 7 of 8 weken. Het is niet mogelijk om de afspraken buiten schooltijden te plannen, omdat we vooral schoolkinderen behandelen. Onze praktijk is erg druk. Wij doen ons best om op schema te werken, maar het blijft mensenwerk en we werken met mensen. Daarom kan het voorkomen dat het schema wel eens uitloopt. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Een niet nagekomen afspraak wordt wel in rekening gebracht: zeg dus a.u.b. tijdig af. Dit kan handig per mail. Bij structureel vergeten van afspraken zijn wij genoodzaakt om de behandeling te staken.

Medewerking
Voor het slagen van de behandeling is de medewerking en de mondhygiëne (poetsen van tanden en beugel) van groot belang! Als de medewerking onvoldoende is of als het gebit niet voldoende schoon wordt gehouden, zijn wij genoodzaakt om te stoppen met de behandeling om schade aan het gebit te voorkomen.

Gegevens
Voor een vruchtbare samenwerking met uw tandarts en de specialisten met wie wij samenwerken is het nodig om medische gegevens en (röntgen)foto’s te delen. Wij gaan er van uit dat u daar toestemming voor geeft. Als u bezwaar heeft, kunt u dat altijd kenbaar maken.

Kosten
De tarieven voor orthodontie worden in Nederland centraal vastgesteld door de NZa. De kosten van een orthodontische behandeling zijn afhankelijk van de lengte van de behandeling en van het soort apparatuur dat daarvoor nodig is. Eventuele ingrepen te verrichten door uw huis-tandarts of kaakchirurg zijn (uiteraard) niet inbegrepen in deze orthodontie-tarieven. Jaarlijks zal de NZa een inflatie-correctie in de tarieven verwerken en die berekenen wij door.

Vergoeding
Er zijn aanvullende verzekeringen die een redelijke dekking bieden voor een deel van de kosten voor orthodontie voor kinderen. Elk jaar in december kunt u uw verzekering aanpassen. In alle gevallen blijft u zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de nota. U kunt een overzicht van verzekeraars vinden op vergelijkingssites. Let svp op het ‘wachtjaar’ wat steeds meer verzekeraars invoeren. U betaalt dan eerst een jaar premie en daarna pas begint aanspraak op vergoeding.

Reparatie beugel of spalkje
Voor reparatie/vervanging van de apparatuur na onzorgvuldig gebruik kan €30,40 plus de materiaal- en techniekkosten in rekening worden gebracht. 
Reparatie van een spalkje (achter boven- of ondertanden) na af-behandeling kost €40,07 plus de materiaal- en techniekkosten. Wij leveren diensten en geen producten en daarom gelden er geen garanties.

Infomedics
Voor het versturen en incasseren van de nota’s maken wij gebruik van het factoringbedrijf Infomedics. De betalingsvoorwaarden van Infomedics gelden voor al onze diensten. Rekeningen dienen binnen 30 dagen betaald te zijn. Vragen over een nota zult u daarom aan Infomedics moeten stellen, per mail is dat het voordeligst. Ook voor kopie-nota’s kunt bij Infomedics terecht. Bij te late betaling of wanbetaling zullen zij in actie komen met herinneringsnota’s en aanmaningen. Dit heeft ook consequenties voor de behandeling. Wilt u bij een eventuele verhuizing ons tijdig uw nieuwe adres doorgeven? Wij rekenen op uw medewerking. Zo kunnen wij ons volledig bezighouden met ons specialisme: de Orthodontie.

Vroeger was een beugel-behandeling duur. Is dat nog steeds zo?
Ruim 40 jaar geleden, rond 1979, was een orthodontische behandeling in verhouding veel duurder dan nu.
“Je kunt er een auto van kopen”, werd destijds wel gezegd.
En dat was vroeger ook bijna zo. Een orthodontische behandeling met vaste apparatuur (‘slotjes-beugel’) kostte ruim 40 jaar geleden zo’n ƒ6.000 – ƒ7.000. Daar kon je in die tijd een nieuwe Eend of een Kever voor kopen.

Een ‘Eend’ en een ‘Kever’.
Een Citroen 2CV en een Volkswagen Kever.

Efficiënter behandeleen door taakdelegatie
Als over de jaren gewoon de inflatie-correctie steeds zou zijn toegepast, dan was dat bedrag inmiddels opgelopen tot circa €8.500. Maar de efficiëntie in de behandeling is toegenomen door het delegeren van basis-handelingen aan hulpkrachten, het werken op meerdere stoelen en door het beschikbaar komen van betere en prettiger materialen. Dit vertaalde zich door de jaren heen in lagere behandelkosten. De Nederlandse orthodontie-tarieven behoren hierdoor al jaren bij de laagste van Europa.

Hoe is dat elders geregeld?
In de Verenigde Staten kost een behandeling voor een kind $6.000 – $8.500 en voor een volwassene $7.000 – $9.000, in een volledig vrije markt en bij een orthodontisten-dichtheid van 1 orthodontist op 20.000 inwoners.
In ons buurland Duitsland kost een orthodontische behandeling circa €3.500 – €6.500. Daarbij vergeleken is orthodontie in Nederland tegenwoordig niet meer zo kostbaar en gelukkig ook nog steeds verzekerbaar voor kinderen tot 18 jaar.

Verzekerbaarheid onder druk
Tot 1995 was Orthodontie voor kindereen, net als Tandheelkunde in zijn algemeenheid, ondergebracht in de basisverzekering. In 1995 is Orthodontie eruit ‘gegooid’ omdat de overheid het als ‘luxe’ classificeerde.
Vanaf 1995 is orthodontie ondergebracht in de aanvullende verzekeringen.
Helaas komt deze verzekerbaarheid van Orthodontie sinds 2019 onder druk te staan. Door de calculerende burger heeft niet meer vrijwel iedereen een aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars doen moeite om hun aanvullende verzekeringen winstgevend te houden. De vergoedingen worden lager, de verzekeringspremies hoger, er komen maximaal verzekerde bedragen per kalenderjaar of per jaar vanaf de start van de behandeling en steeds meer verzekeraars gaan een barrière aan de voorkant opwerpen in de vorm van een ‘wachtjaar’. Een wachtjaar is een kalenderjaar waarin je wel premie betaalt, maar nog geen vergoeding krijgt – dat krijg je pas voor de behandeling in het daarop volgende jaar.

Beugels
Beugels