menu

Wat vergoedt mijn verzekering?

menu

Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar is aanvullend te verzekeren.
Tandheelkunde zit voor kinderen tot 18 jaar in het basispakket.
Orthodontie is een uitzondering: Dat zit sinds 1995 niet meer in het basispakket. Daarom is het vaak verstandig om orthodontie aanvullend te verzekeren.

Een gemiddelde orthodontische behandeling kost tussen de €2.000 en €3.000. De behandeling duurt vaak zo’n twee jaar en speelt zich daarom in de regel af in twee à drie verzekeringsjaren. U zult dus al snel zo’n 3 jaar vast zitten aan het betalen van de premie van de aanvullende verzekering als u vergoeding voor orthodontie vanuit de verzekering wenst.

De orthodontische behandeling van uw kind tot 18 jaar kan bij sommige verzekeraars al mee verzekerd zijn als u als ouder zelf uitgebreid aanvullend verzekerd bent. Uw kind kan dan gratis mee-verzekerd zijn in dit uitgebreide aanvullende pakket. Soms is het zo dat u voor het kind zelf een aparte aanvullende verzekering dient af te sluiten (bijvoorbeeld bij Menzis). Dit alles verschilt echter van verzekeraar tot verzekeraar en van pakket tot pakket. Informeert u zich vooral goed bij uw verzekeraar.

Het wachtjaar
Steeds meer verzekeraars hanteren een wachttijd van een jaar voordat orthodontie vergoed wordt. Menzis deed dit al jarenlang, maar combineerde dat met een lage premie.
in het jaar 2019 volgde het Zilveren Kruis en in 2020 voerden steeds meer verzekeraars een wachtjaar in. Ook onze regionale zorgverzekeraar De Friesland hanteert nu een wachtjaar.
Een wachtjaar betekent dat u eerst een heel kalenderjaar premie moet betalen voor de aanvullende verzekering en dat in het daaropvolgende jaar pas de dekking voor orthodontie begint. Vaak zult u in dat geval zo’n vier kalenderjaren premie betalen en dat is in sommige gevallen meer dan het verzekerde bedrag.

Een maximum bedrag per jaar
Een aantal verzekeraars hanteert een maximum verzekerd bedrag per jaar. Dat kan per kalenderjaar zijn (FBTO) maar ook kan gerekend worden het jaar vanaf de start van de behandeling (VvAA, PNO, ONVZ). Omdat de tarieven voor orthodontie centraal vastgesteld zijn door de NZa, zullen de kosten in het ene jaar onder het maximum bedrag uitkomen en in het andere jaar er overheen gaan. Per saldo zult u in bepaalde jaren dus zelf een deel van de kosten moeten dragen.
Sommige ouders verlangen soms uitstel van een volgende beugel in een behandeling omdat ze willen wachten op het volgende verzekeringsjaar. Dit is het gevolg van zo’n systeem, maar niet bevorderlijk voor de behandel-voortgang. Daarom is zo’n bedrag per jaar meestal een lastig gegeven en in de regel zult u vaker zelf kosten moeten dragen.

De Friesland AV Extra dekt vanaf 2022 weer €1.250 voor Orthodontie
De aanvullende verzekering AV Extra van De Friesland schrapte enkele jaren geleden iedere vergoeding voor Orthodontie. Per 2022 keert er gelukkig weer een vergoeding van €1.250 voor de hele behandeling in terug, wel met een wachtjaar, net zoals bij de AV Optimaal.

Een overzicht van diverse aanvullende verzekeringen
Uit het aanbod van verzekeringen voor orthodontie voor kinderen tot 18 jaar voor het jaar 2022 hebben we als voorbeeld een aantal veel gekozen opties gepresenteerd om u een idee te geven wat er mogelijk is tegen welke premies. U kunt dan vergelijken of uw eigen aanvullende verzekering voor u de beste optie is.
Wij proberen het overzicht op één A4-tje samen te vatten. Voor 2022:

Verzekeringsvergelijking 2022

U bent aan zet om tot de juiste keuze te komen.
Raadpleeg voor een compleet overzicht een vergelijkings-website zoals: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthodontie-tot-18-jaar of https://vergelijkmondzorg.nl/orthodontie/ en raadpleeg s.v.p. altijd de polisvoorwaarden van de betreffende zorgverzekeraar als u zeker wilt zijn van de informatie. Aan het eind van ieder kalenderjaar kunt u zich beraden op het afsluiten van de beste verzekeraar en aanvullende verzekering voor het daaropvolgende jaar.

Eigen risico
Het eigen risico van €385 per jaar geldt niet voor orthodontie uit de aanvullende verzekeringen.

Medische indicatie
Alleen in zeer bijzondere gevallen, zoals schisis (hazenlip), worden alle kosten vergoed uit de basisverzekering na een aanvraag door de orthodontist.
Een ‘medische indicatie’ voor volwassenen geldt ook slechts in een heel beperkt aantal gevallen, omdat de criteria die de zorgverzekeraars daarvoor hanteren erg streng zijn. De adviserend tandartsen van de zorgverzekeraars hanteren deze ‘Indicatieve Lijst’.

Volwassenen
Volwassenen kunnen bij sommige zorgverzekeraars nog een dekking voor orthodontie verzekeren. Een overzicht kunt u vinden op websites als deze: deze: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthodontie-vanaf-18-jaar of deze: https://vergelijkmondzorg.nl/orthodontie/orthodontie-voor-volwassenen/, maar vaak is sparen en zelf betalen voordeliger. Het geeft ook meer vrijheid.

IOTN 4 of 5
Sommige verzekeraars vergoeden bij volwassenen echter alleen orthodontie uit de aanvullende verzekering als de scheefstand erg genoeg is volgens de IOTN nomen. IOTN is de afkorting van ’the Index of Orthodontic Treatment Need’, een indeling die in de negentiger jaren in Manchester is ontwikkeld. Vaak eist de verzekeraar in dat geval een score IOTN 4 of 5.
De IOTN normen kunt u hieronder in het Nederlands lezen.

Dental Health Component of the Index of Orthodontic Treatment Need
IOTN-score geïllustreerd met foto’s

Disclaimer
Orthodontiepraktijk Leeuwarden staat niet in voor de juistheid of actualiteit van deze informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
Mocht u in deze lijst onvolkomenheden aantreffen of informatie missen, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt, zodat wij deze site up to date kunnen houden. Aan de gegeven overzichten kunnen absoluut geen rechten worden ontleend.
De overzichten zijn momentopnames en beogen slechts een indruk te geven van de dekking / vergoeding die een aantal verzekeringsmaatschappijen voor orthodontische behandelingen kunnen geven. De overzichten beogen niet volledig te zijn, ze zijn slechts een greep uit het aanbod van een aantal verzekeringsmaatschappijen. Voor gedetailleerde omschrijvingen van de voorwaarden en aanspraken dient u altijd de actuele polisvoorwaarden te raadplegen.

Smile, you're designed to.