menu

Wat vergoedt mijn verzekering?

menu

Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar is aanvullend te verzekeren.
De algemene tandheelkunde zit voor kinderen tot 18 jaar in het basispakket.
Maar orthodontie is daarop een uitzondering! Orthodontie zit sinds 1995 niet meer in het basispakket.
Daarom is het vaak verstandig om orthodontie aanvullend te verzekeren.

Een gemiddelde orthodontische behandeling kost tussen de €2.000 en €3.000. De behandeling duurt vaak zo’n twee jaar en speelt zich daarom in de regel af in twee à drie verzekeringsjaren. 
De orthodontische behandeling van uw kind tot 18 jaar kan bij de meeste zorgverzekeraars mee verzekerd worden, als u als ouder zelf een uitgebreide aanvullende verzekering afsluit. Uw kind is dan gratis mee-verzekerd in dit uitgebreide aanvullende pakket.
Soms is het zo dat u voor het kind zelf een aparte aanvullende verzekering dient af te sluiten (bijvoorbeeld bij Menzis).

Belangrijke momenten voor het kiezen van de juiste zorgverzekering

12 november
Uiterlijk 12 november moeten de zorgverzekeraars de polisvoorwaarden en premier voor het daaropvolgende jaar bekend maken.

31 december
Overweegt u uw huidige zorgverzekering op te zeggen? Dan kan dit tot en met 31 december. 

31 januari
U kunt tot en met deze datum uw basis- en aanvullende verzekering wijzigen. Heeft u bij uw oude zorgverzekeraar opgezegd? Dan kunt u tot en met deze datum een nieuwe zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar afsluiten.

Het wachtjaar

Bijna alle zorgverzekeraars hanteren in 2023 een wachttijd van een jaar voordat orthodontie vergoed wordt.
Menzis deed dit allang, maar combineerde dat met een lage premie.
in het jaar 2019 volgden de Zilveren Kruis labels en in 2020 voerden steeds meer verzekeraars een wachtjaar in. Ook onze regionale zorgverzekeraar De Friesland hanteert een wachtjaar. In 2023 voeren bijna alle verzekeraars een wachtjaar in.
Een wachtjaar betekent dat u eerst een heel kalenderjaar premie moet betalen voor de aanvullende verzekering en dat in het daaropvolgende jaar pas de dekking voor orthodontie begint. Vaak zult u in dat geval zo’n vier kalenderjaren premie betalen.

Tip:
Als u dan toch een wachtjaar in moet gaan bij uw verzekeraar, dan kunt u overwegen om over te stappen naar een andere verzekeraar die meer vergoedt voor orthodontie dan uw huidige verzekeraar.
Dat kan zo €750 per kind schelen.

Voorbeeld:
Om dit te verduidelijken volgt hier een voorbeeld van twee gefantaseerde gezinnen.
Gezin ‘De Vries’ woont in Stiens en heeft twee kinderen die na het wachtjaar een vergoeding krijgen uit de aanvullende verzekering AV Optimaal van De Friesland Zorgverzekeraar. Gedurende het wachtjaar en gedurende de jaren dat beide kinderen orthodontie hebben betaalt het gezin De Vries premie voor deze aanvullende verzekering. Voor beide kinderen is een vergoeding van €1.750 voor orthodontie. De orthodontie kost per kind circa €2.500. Dus per kind betaalt het gezin De Vries €750 zelf als de vergoeding stopt maar de behandeling nog niet klaar is. Voor twee kinderen is dat dus €1.500.
Gezin ‘Zwolstra’ woont in Meppel en heeft ook twee kinderen. Hun wachtjaar betalen ze ook premie zonder in dat jaar vergoeding te krijgen van het Zilveren Kruis. Ze kiezen de 4 sterren aanvullende verzekering. Ze blijven premie betalen tot de behandelingen afgelopen zijn van beide kinderen. De vergoeding is met €2.500 per kind vrijwel toereikend voor de orthodontische behandeling. Ze hoeven dan niet voor twee kinderen nog €1.500 zelf bij te dragen aan orthodontie omdat hun aanvullende verzekering meer vergoedt.
Beide genoemde verzekeringsmaatschappijen zijn trouwens labels van Achmea en worden vanuit Zwolle bestuurd.

Het wachtjaar bij overstappen
Sommige verzekeraars gaan als u naar hen overstapt wat coulanter om met het wachtjaar. UMC hanteert bijvoorbeeld het beleid dat als u eenzelfde soort verzekering bij uw vorige zorgverzekeraar had, en overstapt naar de UMC Zorgverzekering, dat u dan met hun Gelijk oversteken regeling misschien minder of geen wachttijd hebt. Deze regeling geldt voor iedere persoon apart op de polis. Ook voor kinderen onder de 18 jaar. En Gelijk oversteken kan dus betekenen dat u de kosten al eerder vergoed krijgt. Nadat u uw polisblad heeft ontvangen kunt u in Mijn UMC zien of er voor u geen of minder wachttijd geldt. 
Of vooraf helderheid geboden kan worden, weten wij niet. Of andere verzekeraars ook minder streng met het wachtjaar zijn als u overstapt is ons niet bekend. U kunt dat vragen bij de verzekeraar.

Een overzicht van diverse aanvullende verzekeringen

Uit het aanbod van verzekeringen voor orthodontie voor kinderen tot 18 jaar voor het jaar 2023 hebben we als voorbeeld een aantal veel gekozen opties gepresenteerd om u een idee te geven wat er mogelijk is tegen welke premies. U kunt dan vergelijken of uw eigen aanvullende verzekering voor u de beste optie is.
Wij proberen het overzicht op één A4-tje samen te vatten. Voor 2023:

Verzekeringsvergelijking 2023

Een paar bijzondere regelingen van A.S.R., ONVZ / VvAA, FBTO en Menzis.

 • A.S.R. vergoedt in het eerste jaar nadat u de aanvullende verzekering heeft afgesloten maximaal €500.
  Vanaf het tweede jaar kunt u de rest van het verzekerd bedrag aanspreken.
 • ONVZ en VvAA vergoeden €1.000 per behandeljaar. Dat is dus niet een kalenderjaar!
  Als u of de orthodontist de 1e declaratie indient, bepaalt ONVZ/VvAA de zogenaamde startdatum. De startdatum is het beginpunt van de vergoeding. Meestal is dat de datum van het 1e consult. Vanaf de startdatum vergoeden zij 12 maanden orthodontie tot maximaal € 1.000. En de 12 maanden daarna ook. Voor Topfit geldt nog een 3e periode van 12 maanden waarin wij maximaal € 1.000 vergoeden. Bij de 18de verjaardag stopt het altijd.
  Te jong? Vindt de orthodontist tijdens een 1e consult dat uw kind beter kan wachten met een beugel? Dan kan het voordelig zijn dit consult zelf te betalen.
  Anders start de vergoeding al voordat de behandeling echt begint. Dit kan u veel vergoeding kosten. Dit zult u zelf in de gaten moeten houden, want de nota gaat in in de regel rechtstreeks naar uw verzekeraar.
  Omdat de tarieven vast liggen en nooit precies zo over de jaren gespreid kunnen worden, zal de daadwerkelijke vergoeding anders uitpakken. Dit komt omdat in het ene jaar de €1.000 niet gehaald wordt qua kosten en in een ander jaar de €1.000 juist overschreden wordt. Daarom staat in de tabel het jaarbedrag vermeld.
 • FBTO vergoedt €500 per kalenderjaar in de AV Gezichtszorg & Orthodontie.
 • Menzis Tandverzorgd 750
  Kinderen krijgen niet automatisch dezelfde tandartsverzekering als hun ouders. Kosten voor orthodontie worden alleen vergoed als u voor uw kind Tandverzorgd 750 afsluit. Deze verzekering is gratis tot 10 jaar.
  Van 10 tot en met 17 jaar betaalt u € 17 per maand per kind. U krijgt dan orthodontie vergoed tot een maximum bedrag van € 2.000 voor de hele verzekeringsduur. Voor deze vergoeding geldt een wachtjaar.

U bent aan zet om tot de juiste keuze te komen.

Raadpleeg voor een compleet overzicht een vergelijkings-website zoals: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthodontie-tot-18-jaar en raadpleeg s.v.p. altijd de polisvoorwaarden van de betreffende zorgverzekeraar als u zeker wilt zijn van de informatie.
Aan het eind van ieder kalenderjaar kunt u zich beraden op het afsluiten van de beste verzekeraar en aanvullende verzekering voor het daaropvolgende jaar.

Eigen risico
Het eigen risico van €385 per jaar geldt niet voor orthodontie uit de aanvullende verzekeringen.

Medische indicatie
Alleen in zeer bijzondere gevallen, zoals schisis (hazenlip), worden alle kosten vergoed uit de basisverzekering na een aanvraag door de orthodontist.
Een ‘medische indicatie’ voor volwassenen geldt ook slechts in een heel beperkt aantal gevallen, omdat de criteria die de zorgverzekeraars daarvoor hanteren erg streng zijn. De adviserend tandartsen van de zorgverzekeraars hanteren deze ‘Indicatieve Lijst’.

Zijn er echt zoveel zorgverzekeraars?
Nee, achter al deze labels schuilen een paar grote aanbieders. Bijvoorbeeld: De Friesland – Zilveren Kruis – FBTO – Interpolis – Pro Life zijn per 1 januari 2018 gefuseerd en zijn onderdeel van Achmea.

Volwassenen
Volwassenen kunnen bij sommige zorgverzekeraars nog een dekking voor orthodontie verzekeren. Een overzicht kunt u vinden op websites als deze: deze: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthodontie-vanaf-18-jaar of deze: https://vergelijkmondzorg.nl/orthodontie/orthodontie-voor-volwassenen/, maar vaak is sparen en zelf betalen voordeliger. Het geeft ook meer vrijheid.

IOTN 4 of 5
Sommige verzekeraars vergoeden bij volwassenen echter alleen orthodontie uit de aanvullende verzekering als de scheefstand erg genoeg is volgens de IOTN nomen. IOTN is de afkorting van ’the Index of Orthodontic Treatment Need’, een indeling die in de negentiger jaren in Manchester is ontwikkeld. Vaak eist de verzekeraar in dat geval een score IOTN 4 of 5.
De IOTN normen kunt u hieronder in het Nederlands lezen.

Dental Health Component of the Index of Orthodontic Treatment Need
IOTN-score geïllustreerd met foto’s

Disclaimer
Orthodontiepraktijk Leeuwarden staat niet in voor de juistheid of actualiteit van deze informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
Mocht u in deze lijst onvolkomenheden aantreffen of informatie missen, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt, zodat wij deze site up to date kunnen houden. Aan de gegeven overzichten kunnen absoluut geen rechten worden ontleend.
De overzichten zijn momentopnames en beogen slechts een indruk te geven van de dekking / vergoeding die een aantal verzekeringsmaatschappijen voor orthodontische behandelingen kunnen geven.
Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Smile, you're designed to.