menu

Schisisteam

menu

Al ruim 40 jaar wordt de behandeling van kinderen met een schisis van lip, kaak en/of gehemelte in Fryslân en Groningen in teamverband georganiseerd. Op deze manier kunnen de werkzaamheden van de verschillende specialisten op elkaar worden afgestemd, waardoor een optimaal resultaat kan worden bereikt, topklinische zorg.

Als eerste team in Nederland heeft het Schisisteam Noord-Nederland een STZ-registratie gekregen. Het team wordt geprezen om de innovatieve kwaliteiten.

Het betekent dat de kwaliteit die het team levert zo hoog is dat het thuishoort onder de topklinische zorg. Ook het MCL Borstcentrum heeft de registratie verkregen, waarmee het ziekenhuis op acht erkenningen komt.

Het team is een samenwerking tussen het MCL en UMCG en bestaat uit meerdere disciplines en specialismen zoals een kaakchirurg, plastisch chirurg, medisch maatschappelijk werker en orthodontist.

Groepsfoto Schisisteam 28 augustus 2020 coronaproof in het MCL
De leden van het Schisisteam op de trap in het MCL op een corona-proof groepsfoto.

Dit team behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar die met een schisis geboren worden, een aangeboren afwijking aan lip, gehemelte en/of aan de kaak. 
In het Noorden zijn er gemiddeld vijftig nieuwe aanmeldingen per jaar. Het gaat om kinderen die met een schisis geboren worden of kinderen met een schisis die geadopteerd worden. Per jaar worden zo’n 135 ingrepen uitgevoerd, zoals sluiting van de lip, het gehemelte of de kaak.

Innovatief

Het team viel bij de STZ-toetsing op omdat er zeer innovatief gewerkt wordt. Veel ideeën ontstaan doordat het team samen met kind en ouders aan oplossingen werkt. Het kind staat centraal en van daaruit wordt gekeken wat het beste is.

Zo ontstond het palatumplaatje, waarbij een 3D-scan van de bovenkaak wordt gemaakt en het plaatje bij het sluiten van het gehemelte als een soort beugel met ijzeren draadjes aan de tanden wordt vastgemaakt. Hierdoor kunnen patiënten na de operatie veel makkelijker eten en drinken, zijn er minder pijnklachten en heelt de wond mooier. Die wond wordt beschermd door het plaatje.

In 2017 maakte het team het boek Sara stelt het aan de kaak. Het idee ontstond toen de destijds negenjarige Sara Nijman uit Mûnein met heel veel vragen zat over de operatie waarbij haar kaak gesloten zou worden. Samen met haar en haar ouders werd besloten een boekje over haar belevenissen te maken, de voorbereiding en de operatie. Dit boekje wordt bij alle kinderen gebruikt om ze beter voor te bereiden.

Sara
Sara stelt het aan de kaak, een informatieboekje over de chirurgische kaaksluiting bij schisis.

Boek met geur

Begin februari 2021 publiceert het Schisisteam een nieuw boek Uniek ben jij. Dit boek is geschreven door leden van het Schisisteam, ouders en kinderen. Het geeft informatie over het ontstaan van een schisis en de behandelingen. Er zit een specifiek geurtje in dat kinderen associëren met de narcose. Op deze manier worden kinderen speels voorbereid op de operatie.

Het boek kan gebruikt worden als een soort dagboek omdat er ruimte is voor persoonlijke aantekeningen, foto’s en verhalen.

Tekst van Maria del Grosso, Leeuwarder Courant, 9 oktober 2020, pagina 2.

Topklinische schisiszorg LC 091020
Topklinische schisiszorg LC 091020

Schisisteam Noord
Op 1 januari 2016 hebben de schisisteams Groningen en Fryslân een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Ons team heet nu Schisisteam Noord. We overleggen, kijken met elkaar mee, organiseren samen bijeenkomsten en leren zo van elkaar! De zorg voor uw kind was, is en blijft gewaarborgd. Orthodontist Daniël van der Meulen is sinds 1990 als orthodontist lid van het Schisisteam Noord, locatie MCL.

bovenkaak schisis voorkant
Voorkant gebit bij een kind met een dubbelzijdige schisis.
Zo ziet de bovenkaak er uit, de zijkanten zijn naar binnen gedraaid.
De orthodontist brengt dit in model voordat de kaakchirurg bot in de kaakspleet plaatst.
schisis ortho verbreed frontaal
De bovenkaak wordt in model gebracht voorafgaand aan de operatie waarbij bot in de kaakspleet wordt aangebracht.

Hieronder kunt in een animatie-filmpje zien hoe de spleet in de bovenkaak met bot uit de bekkenkam gesloten wordt door de kaakchirurg. Voorafgaand heeft de orthodontist de bovenkaak op de juiste breedte en in de goede vorm gebracht.

Schisisspreekuur
Om de zorg goed in het team te coördineren en te plannen, worden de kinderen regelmatig gezien op een gezamenlijk schisis-spreekuur, op locatie MCL is dat op de vrijdagmiddag, in de Schisiskamer op de afdeling KNO. In de regel bezoekt een kind om de één of twee jaar het team tijdens zo’n spreekuur tot de 17-jarige leeftijd is bereikt. Alle informatie over het Schisisteam Noord locatie MCL kunt u vinden op www.schisisteamnoord

Kosten orthodontie bij schisis
Als uw kind orthodontie nodig heeft in verband met schisis, zal de
orthodontist dit bij uw zorgverzekeraar aanvragen uit de basisverzekering. In de regel wordt orthodontie voor schisis 100% vergoed zonder limiet en zonder leeftijdsgrens, mits uitgevoerd door een orthodontist. U hoeft hier dus geen aanvullende verzekering voor af te sluiten. Het is wel handig dat u dan niet van verzekeraar verandert, want dan moet alles opnieuw worden aangevraagd.

Voor meer informatie over schisis kunt u kijken op de volgende websites:
Schisis Nederland
Schisis Startpagina
Nederlandse (wetenschappelijke) Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen www.schisis.nl

Geschiedenis

Schisisteam Friesland is opgestart in 1980 en vijf jaar later werd de Schisisstichting opgericht. In dit artikel uit de Leeuwarder Courant van 19 augustus 1985 wordt dat belicht:

Schisisteam LC 19081985
Artikel uit de Leeuwarder Courant van 19 augustus 1985 over de eerste jaren van het Schisisteam Friesland.

De initiatiefnemers van het Friese schisisteam waren plastisch chirurg Wiebe Mulder, KNO-arts Frits Bartels, kinderarts Coen Went, kaakchirurg Karel van der Wal, orthodontist Evert Steutel, audioloog Peter Kraft, logopedist Renée Feddema en maatschappelijk werkster Tienke Volkers, bijgestaan door de secretaresse Aeltsje van der Meer.
Dr. Wiebe Mulder (op de foto linksvoor) en dr. Karel van der Wal (op de foto rechtsachter) zijn later nog professor geworden in respectievelijk Amsterdam en Rotterdam. Zo gaven zij hun kennis weer door.

Groepsfoto Schisisteam Friesland februari 1991.

Het schisisteam veranderde geleidelijk aan van samenstelling, maar secretaresse Aeltsje bleef het team maar liefst 40 jaar trouw en werkt momenteel nog als vrijwilliger als ondersteuner van secretariële taken.
Hieronder een foto van een brainstormsessie in Grou, 13 juli 2012.

Schisisteam 13 juli 2012
Groepsfoto Schisisteam Friesland 13 juli 2012, tijdens een brainstormsessie in Grou.
De geografische verdeling van schisisteam over Nederland en Vlaanderen.