menu

Schisisteam

menu

Al meer dan 40 jaar wordt de behandeling van kinderen met een schisis van lip, kaak en/of gehemelte in Fryslân en Groningen in teamverband georganiseerd. Op deze manier kunnen de werkzaamheden van de verschillende specialisten op elkaar worden afgestemd, waardoor een optimaal resultaat kan worden bereikt.

Daartoe worden de kinderen regelmatig gezien op een gezamenlijk schisis-spreekuur, op locatie MCL is dat op de vrijdagmiddag.
In de regel bezoekt een kind om de één of twee jaar het team tijdens zo’n spreekuur tot de 18-jarige leeftijd is bereikt. Alle informatie over het Schisisteam Noord locatie MCL kunt u vinden op www.schisisteamnoord.nl

Op 1 januari 2016 hebben de schisisteams Groningen en Fryslân een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Ons team heet nu Schisisteam Noord. We overleggen, kijken met elkaar mee, organiseren samen bijeenkomsten en leren zo van elkaar! De zorg voor uw kind was, is en blijft gewaarborgd. Orthodontist Daniël van der Meulen is sinds 1990 als orthodontist lid van het Schisisteam.

Voor meer informatie over schisis kunt u kijken op de volgende websites:
Schisis Nederland
Schisis Startpagina
Nederlandse (wetenschappelijke) Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen www.schisis.nl

voorzijde gebit dubbelzijdige schisis kind

Gebit met dubbelzijdige schisis van voren gezien op ongeveer 9 jarige leeftijd. Start orthodontie.

bovenkaak dubbelzijdige schisis kind

Gebit met dubbelzijdige schisis bovenkaak op ongeveer 9 jarige leeftijd. Start orthodontie. Let op de naar binnen gedraaide zijkanten van het gebit en het naar voren staan van de twee boventanden.

Als uw kind orthodontie nodig heeft in verband met schisis, zal de orthodontist dit bij uw zorgverzekeraar aanvragen. In de regel wordt orthodontie voor schisis vergoed uit de basisverzekering. U hoeft hier dus geen aanvullende verzekering voor af te sluiten.