menu

Behandelplan

menu

Aan de hand van de behandelwens, de gebitsmodellen, de röntgenfoto’s, de lichtfoto’s en de gegevens van het eerste consult bepaalt de orthodontist samen met u wat in uw specifieke geval de beste aanpak is.
Als er alternatieven zijn, komen die ook aan bod.
De timing van de behandeling wordt uitgelegd. U krijgt een kostenbegroting op papier met daarop een schatting van de te verwachten kosten gedurende de behandeling.

Soms is de situatie zo complex dat er om tot een gedegen plan en uitvoering te komen overleg met andere artsen nodig is. Wij hebben daarvoor al jarenlang een prima samenwerking met andere specialisten en werken daartoe samen in verschillende multidisciplinaire teams.
Zo hebben we een ostotomie-spreekuur, een oligodontie-spreekuur, schisis-spreekuur en een autotransplantatie-team. Het kan zijn dat u een extra afspraak krijgt in het MCL voor één van deze spreekuren.