menu

Autotransplantatie-team

menu

Als je, bijvoorbeeld door een ongeluk, voortanden kwijtraakt, is dat een dramatische ervaring. Vaak wordt er nog alles aan gedaan om de beschadigde voortand(en) te behouden, maar dat lukt niet altijd.
Als de prognose van een gerestaureerde voortand slecht is, komt de vraag naar boven naar een alternatief.
Het kan dan een mooie behandel-optie zijn om op die plek een eigen kiesje te laten zetten, getransplanteerd van achter uit je mond door een kaakchirurg.

Dat kiesje wordt vlot daarna door een kundige en kunstzinnige esthetisch tandarts opgebouwd tot de vorm van een voortand en het groeit op die plek in de kaak. De orthodontist beweegt heel voorzichtig de nieuwe tand zodat die mooi in de tandboog komt. Dan is er op die plek geen implantaat nodig, want je hebt weer een eigen ’tand’ op die plek zitten. Zo’n behandeling noemt men autotransplantatie en daar is een heel team voor toegerust. Auto-transplantatie van een kiesje betekent transplantatie van een kiesje bij jezelf (autos = zelf).

Als we denken dat dit een goede optie voor een patiënt is, worden eerst lichtfoto’s, röntgenfoto’s en gebitsafdrukken gemaakt en wordt een plan gemaakt in een speciaal team, het autotransplantatie-team.

Wie zitten in het autotransplantatie-team?
In het autotransplantatie-team zitten o.a. de volgende specialisten:

De kaakchirurg dr. Aarnoud Hoekema werkt op de afdeling Mond-, Kaak- & Aangezichtschirurgie van het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen.
Hij bespreekt vooraf de opties, de procedure, de risico’s en maakt als een autotransplantatie doorgaat een digitale scan van het te transplanteren gebitselement. Dan print hij het te transplanteren gebitselement uit in kunststof. Hiermee kan tijdens de operatie eerst gepast worden of de plek waar het kiesje heen getransplanteerd wordt wel de goede vorm heeft.
Pas als dat zo is, wordt het te transplanteren kiesje daadwerkelijk uit de kaak geopereerd en direct in het inmiddels pasklare gat geplaatst. Hierdoor is het trauma op het transplantaat zo klein mogelijk en de overlevingskans zo groot mogelijk.
Vaak wordt een kiesje van achter uit de mond voor in het gebit geplaatst door de kaakchirurg. Liefst een kiesje wat je eigenlijk wel kunt missen. De ruimte die daardoor achterblijft zal de orthodontist in de regel met de beugel weer zoveel mogelijk dicht schuiven.

Twee getransplanteerde kiesjes op de plek van de voortanden.
Twee getransplanteerde kiesjes op de plek van de voortanden.

De tandarts dr. Hans Scholtanus van Jouw Tandarts te Leeuwarden bouwt daarna het getransplanteerde kiesje op tot een mooie voortand. Hij heeft zich speciaal toegelegd op esthetische tandheelkunde met composiet en werkt in dit kader nauw samen met kaakchirurg Hoekema.
Het verschil met een gewone voortand is dan al haast niet meer te zien. Hierna kan er een orthodontische bracket op geplaatst worden. Dan kan er een lichte kracht worden uitgeoefend op het verplaatste gebitselement. Dat is nodig om het goed aan te laten slaan op de nieuwe plek.

Twee getransplanteerde kiesjes op de plek van de voortanden, opgebouwd.
Twee getransplanteerde kiesjes op de plek van de voortanden, opgebouwd.
Twee getransplanteerde kiesjes op de plek van de voortanden, opgebouwd, van onder gezien.
Twee getransplanteerde kiesjes op de plek van de voortanden, opgebouwd, van onder gezien.
Getransplanteerde premolaar op de plek van een voortand.
Getransplanteerd kiesje (premolaar) op de plek van een voortand.
Aan de wat dikkere achterkant kun je zien dat deze nieuwe voortand eigenlijk een kiesje is. Rechts zie je nog de open plek waar het kiesje vandaan gekomen is.
De beugel gaat die plek nog dicht trekken.

Uw orthodontist brengt daarna een bracket aan op de nieuwe, opgebouwde, tand en begint heel zachtjes een lichte kracht aan te brengen. Zo kan de getransplanteerde tand het beste ‘vast’ groeien op de nieuwe plek.
Het is van groot belang dat al de tijd heel goed gepoetst wordt. Het gebit moet extra schoon zijn rond het transplantaat, anders raakt het tandvlees eromheen ontstoken en kan het transplantaat verloren gaan. Niet goed poetsen is de rode draad bij complicaties met transplantaten!

De Friese orthodontisten Sneek, Heerenveen, Drachten, Leeuwarden en Harlingen participeren in dit autotransplantatie-team. Dit team komt regelmatig bijeen om de patiënten uit de verschillende praktijken te bespreken en de behandelingen te evalueren.

De twee grote voortanden zijn in werkelijkheid opgebouwde en getransplanteerde kiesjes. Je ziet dat er niet aan van de voorkant.
De twee grote voortanden zijn in werkelijkheid opgebouwde en getransplanteerde kiesjes. Je ziet dat er niet aan van de voorkant.
De twee grote voortanden zijn in werkelijkheid opgebouwde en getransplanteerde kiesjes. Je ziet dat nog aan de binnenkant.
De twee grote voortanden zijn in werkelijkheid opgebouwde en getransplanteerde kiesjes.
Je ziet dat nog aan de binnenkant, omdat je daar het knobbeltje van het kiesje nog ziet. Op deze foto zie je ook de al bijna dicht-geschoven plekken waar die kiesjes vandaan geopereerd werden, meer achter in de mond.
Autotransplantatie twee kiesjes naar plek voortanden, ruimtes schuiven dicht.
Autotransplantatie twee kiesjes naar plek voortanden, ruimtes schuiven dicht.
Einde orthodontische behandeling na autotransplantatie. Er zit nu een spalkje achter de boventanden ter stabilisatie van het orthodontisch resultaat.