menu

Intake consult

menu

Een intake consult (eerste consult) is een kennismaking met de orthodontist waarin de behandelwensen en de behandelmogelijkheden besproken worden. Wat zijn de wensen? Wat is nodig? Wat is mogelijk? Op welke manier? En wat kost dat dan?
U kunt bij ons gemakkelijk een eerste consult afspreken.
Er is geen wachtlijst en u heeft geen verwijsbrief nodig.

Een verzoek tot een eerste consult kunt u bij voorkeur digitaal bij ons indienen via deze link: https://orthodontiepraktijk.nl/praktijk/aanmelden-nieuwe-patient/

Natuurlijk kunt u ons ook mailen receptie@orthodontiepraktijk.nl of bellen (058-2887555) om een eerste consult af te spreken.
Als u niet op deze manier een intake consult hebt afgesproken, maar als de uw tandarts ons een verwijsbrief stuurde, ontvangt u binnen enkele weken een oproep voor het intake consult. Als de voorgestelde tijd of dag u niet past, kunt u bellen of mailen voor een andere afspraak.
U dient er wel rekening mee te houden dat het voor ons onmogelijk is om alle afspraken buiten schooltijd te plannen, aangezien de de meerderheid van onze patiënten op school zit.

Bij de oproep voor het eerste consult ontvangt u een medische vragenlijst met het verzoek die ingevuld mee te nemen, zodat de orthodontist die gegevens kan inzien en bespreken bij het eerste consult.
De orthodontist zal vragen waarom u voor uw kind of voor zichzelf orthodontische hulp zoekt: “Waarom wil je een beugel? Wat verwacht je van onze behandeling?”
Verder worden aan de hand van de medische vragenlijst vragen gesteld over de algehele gezondheid, bijzonderheden, ongelukjes met het gebit, etc. Daarna wordt het gebit en het gezicht nader bekeken. Soms is een röntgenfoto nodig om meer in de kaak te kunnen kijken.
De bevindingen worden in het digitale patiënten-dossier aangetekend.
In grote lijnen wordt uitgelegd wat er aan de hand is en wat daar aan gedaan zou kunnen worden. Als er alternatieve behandel-mogelijkheden zijn, komen die ook aan bod.
Dan is er nog de timing van een eventuele behandeling. Is er haast bij of kan het beter nog wat uitgesteld worden. Ook wordt een schatting gegeven van hoe lang een behandeling eventueel zal gaan duren en hoeveel die ongeveer zal gaan kosten. Uiteraard krijgt u een kostenbegroting mee.
Uw tandarts ontvangt een verslag van de bevindingen.

We bieden twee soorten intake consulten aan.

  • De uitgebreide intake
  • De korte intake

De uitgebreide intake is voor mensen die al weten dat ze een behandeling willen en ook al weten dat ze verzekerd zijn of hoe ze het zelf betalen en die graag snel willen starten met een behandeling.
Bij de uitgebreide intake wordt als de orthodontist dat nodig vindt ook gelijk de begin-documentatie gemaakt. Die bestaat uit een scan van het gebit (vroeger was dat ‘happen’), lichtfoto’s van gezicht en gebit en röntgenfoto’s. Aan de hand daarvan bespreekt de orthodontist gelijk met u de mogelijke behandelmethoden. U krijgt daarna voorlichting over de timing, de alternatieven en de kosten. De uitgebreide intake kost circa €250 inclusief de documentatie. Door alles gelijk te doen in één afspraak bespaart u tijd en hierna kan de behandeling snel starten.
Als u een vervolgafspraak maakt, gaat u daarmee automatisch akkoord met onze praktijkregels (informed consent).

De korte intake is bedoeld voor mensen die eerst alleen willen weten of orthodontie nu al nodig is, of later. En ook voor mensen die zich nog moeten oriënteren op een eventuele verzekering en hoe dat in zijn werk gaat met regelingen als het ‘wachtjaar’ enz. Vaak is wel één röntgenfoto nodig om inzicht te krijgen in de gebitsontwikkeling of -kwaliteit. De beperkte intake kost inclusief röntgenfoto circa €80. Alleen het consult kost €25,27 (tarief 2023).
Als u een vervolgafspraak maakt, gaat u daarmee automatisch akkoord met onze praktijkregels (informed consent).

Meenemen naar de intake s.v.p.:
Op het intake consult is het belangrijk dat u het volgende mee neemt:

  • de door u ingevulde medische vragenlijst die u van ons toegezonden hebt gekregen met de oproep voor het intake consult,
  • de papieren verzekeringspolis (of een kopie daarvan) van de patiënt met het polisnummer en de UZOVI-code van uw zorgverzekeraar (het verzekerings-pasje bevat meestal niet alle informatie) als u informatie wilt over de verzekering,
  • een legitimatiebewijs met het burgerservicenummer (BSN),
  • de verwijsbrief van uw tandarts, als u die gekregen hebt (ook zonder verwijzing mag u een afspraak maken).

Mocht u tijdens de behandeling verhuizen, dan is het van belang dat u ons daarvan op de hoogste stelt.

Kostenoverzicht
Een kostenoverzicht wordt meegegeven of toegezonden/gemaild voor de in eerste instantie voorgestelde behandeling.
U kunt dan zelf informeren bij uw zorgverzekeraar welk deel hiervan door uw verzekering vergoed wordt.
Wij geven veel informatie over de verzekeringsmogelijkheden op deze website: Wat betaalt mijn verzekering?

Kort filmpje over onze praktijk die in 2016 al 50 jaar bestond, zonder geluid.