menu

Praktijkregels

menu

Voor een efficiënte en geordende praktijkvoering gelden in onze praktijk bepaalde praktijkregels.
Als u zich bij ons laat behandelen, gaat u daarmee automatisch akkoord met deze regels (informed consent).
U krijgt ze toegestuurd samen met de afspraak voor het intake consult.

Corona
Wij hanteren een corona-protocol voor uw en onze veiligheid. Het staat vermeld op onze website. https://orthodontiepraktijk.nl/corona-protocol/ Wij verwachten van u dat hieraan meewerkt.

Wachttijd
Wij hebben geen wachtlijst voor nieuwe patiënten. U kunt gelijk een afspraak maken. In de praktijk is dat over een aantal weken. Veel kinderen worden tegenwoordig vrij jong verwezen en dat is handig omdat er dan goed kan worden nagedacht over de aanvullende verzekering.
Als na het eerste consult een behandeling nodig is, dan kan daar ook snel mee gestart worden. 

Eerste keer
Welkom op het eerste consult. U krijgt dan informatie over de noodzaak, timing, en mogelijke manieren van behandeling. Het eerste consult kost €25,27 (tarieven 2023). Vaak is er ook direct een kaakröntgenfoto nodig (€54,24). De kosten van een eventuele behandeling worden globaal aangegeven in een begroting die u daarna krijgt. Hierna besluit u of u verder wilt gaan met de voorgestelde behandeling. Als u bij ons een afspraak maakt, dan gaat u daarmee automatisch akkoord met onze praktijk-regels, zoals die hier beschreven worden (informed consent). Misschien wilt u uw verzekering nog aanpassen voor de behandelstart. Let u dan svp op bijzondere voorwaarden als het ‘wachtjaar’ en uitsluitingen.

Teamwork
Een orthodontische behandeling is teamwork. Ook de patiënt zelf speelt daarin een belangrijke rol. De behandeling in onze praktijk gebeurt door ons zeer ervaren ortho-team, onder leiding van drie gespecialiseerde orthodontisten (BIG-geregistreerd). De orthodontist voert dus niet alles persoonlijk uit, maar delegeert de meeste werkzaamheden aan ortho-assistenten. Een orthodontist heeft na de 6 jarige tandartsopleiding nog een 4 jarige fulltime specialisatie afgerond aan een universiteit. De orthodontisten Van der Meulen en Van Leeuwen geven elk een dag per week les aan die opleiding aan het UMCG. Orthodontist Schoeman is daar ook opgeleid.

Afspraken
Wij werken op afspraak. De meeste controles zijn om de 6, 7 of 8 weken. Het is niet mogelijk om de afspraken buiten schooltijd te plannen, omdat we vooral schoolkinderen behandelen.
Onze praktijk is erg druk. Wij doen ons best om op schema te werken, maar het blijft mensenwerk en we werken met mensen. Daarom kan het voorkomen dat het schema wel eens uitloopt. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Een niet nagekomen afspraak wordt wel in rekening gebracht: zeg dus a.u.b. tijdig af. Dit kan handig per mail. Bij structureel vergeten van afspraken zijn wij genoodzaakt om de behandeling te staken.

Medewerking
Voor het slagen van de behandeling is de medewerking en de mondhygiëne (poetsen van tanden en beugel) van groot belang! Als de medewerking onvoldoende is of als het gebit niet voldoende schoon wordt gehouden, zijn wij genoodzaakt om te stoppen met de behandeling om schade aan het gebit te voorkomen.

Gegevens
Voor een vruchtbare samenwerking met uw tandarts en de specialisten met wie wij samenwerken is het nodig om medische gegevens en (röntgen)foto’s te delen. Wij gaan er van uit dat u daar toestemming voor geeft. Als u bezwaar heeft, kunt u dat altijd kenbaar maken.

Tarieven
De tarieven voor orthodontie worden in Nederland centraal vastgesteld door de NZa. De kosten van een orthodontische behandeling zijn afhankelijk van de lengte van de behandeling en van het soort apparatuur dat daarvoor nodig is. Eventuele ingrepen te verrichten door uw huis-tandarts of kaakchirurg zijn (uiteraard) niet inbegrepen in deze orthodontie-tarieven. Jaarlijks zal de NZa een inflatie-correctie in de tarieven verwerken en die berekenen wij door. De NZa publiceert alle tarieven op haar website nza.nl

Vergoeding
Er zijn aanvullende verzekeringen die een redelijke dekking bieden voor een deel van de kosten voor orthodontie voor kinderen. Elk jaar in december kunt u uw verzekering aanpassen. In alle gevallen blijft u zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de nota. U kunt een overzicht van verzekeraars vinden op vergelijkingssites. Let svp op het ‘wachtjaar’ wat steeds meer verzekeraars invoeren. U betaalt dan eerst een jaar premie en daarna pas begint aanspraak op vergoeding.

Reparatie beugel of spalkje
Voor reparatie/vervanging van de apparatuur na onzorgvuldig gebruik kan €33,01 plus de materiaal- en techniekkosten in rekening worden gebracht. 
Reparatie van een spalkje (achter boven- of ondertanden) na af-behandeling is niet gratis maar kost €43,51 plus de materiaal- en techniekkosten. Wij leveren diensten en geen producten en daarom gelden er geen garanties.

Infomedics
Voor het versturen en incasseren van de nota’s maken wij gebruik van het factoringbedrijf Infomedics. De betalingsvoorwaarden van Infomedics gelden voor al onze diensten. Rekeningen dienen binnen 30 dagen betaald te zijn. Vragen over een nota zult u daarom aan Infomedics moeten stellen, per mail is dat het voordeligst. Ook voor kopie-nota’s kunt bij Infomedics terecht. Bij te late betaling of wanbetaling zullen zij in actie komen met herinneringsnota’s en aanmaningen. Dit heeft ook consequenties voor de behandeling.
Wilt u bij een eventuele verhuizing ons tijdig uw nieuwe adres doorgeven? Wij rekenen op uw medewerking. Zo kunnen wij ons volledig bezighouden met ons mooie specialisme: de Orthodontie.