menu

Oligodontie-spreekuur

menu

Het proces van de gebitsontwikkeling is een klein wondertje. Dat gaat niet altijd helemaal feilloos. We zien vaak dat het gebit niet helemaal compleet is aangelegd. Dan ontbreekt een blijvend gebitselement, een tand of kies. Bijna nooit een hoektand.
Om dit te controleren worden röntgenfoto’s gemaakt. Daarmee kun je dwars door de kaken heenkijken en kun je zien of het gebit compleet is.
Soms ontbreekt een groot aantal elementen, dat noemen we ‘oligodontie’.

Oligo-dontie betekent letterlijk weinig tanden.
De röntgenfoto hieronder laat als voorbeeld een gebit zien waarin in de bovenkaak twee snijtanden ontbreken in de onderkaak twee snijtanden en twee kleine kiesjes. De plekken waar tanden ontbreken zijn met pijlen aangewezen.
Dit zijn ook de gebitselementen die relatief vaak ontbreken.

OPG met oligodontie: het ontbreken van meerdere gebitselementen. Iedere pijl wijst een plek aan van een ontbrekende tand of kies.
OPG met oligodontie: het ontbreken van meerdere gebitselementen. Iedere pijl wijst een plek aan van een ontbrekende tand of kies.

Behandelplan maken bij oligodontie
Als er zoveel tanden en kiezen missen is het niet mogelijk om met een beugel al die openingen te sluiten. Dan zijn op bepaalde plaatsen uiteindelijk ook prothetische vervangingen nodig.
Om dan vanaf de start van de orthodontische behandeling al te kunnen bepalen wat het einddoel is, waar uiteindelijk implantaten nodig zullen zijn, is het nodig om dit vooraf goed in kaart te brengen.

Oligodontie-spreekuur
De orthodontist bekijkt samen met een kaakchirurg-implantoloog van het MCL en een tandarts-prothetist van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van het MCL op een speciaal spreekuur in het MCL wat de beste aanpak is. Dit wordt dan besproken met de patiënt en zijn ouders/verzorgers. Vervolgens wordt een aanvraag ingediend bij de zorgverzekeraar om deze behandeling uit de basisverzekering vergoed te krijgen. U ontvangt van uw zorgverzekeraar bericht als die toestemming gegeven wordt. (Daarna s.v.p. niet van verzekeraar wisselen, omdat dan die machtiging vervalt.)

Oligodontie-spreekuur-team
Ons oligodontie-team bestaat uit:
– tandarts-prothetist dr. Ad Slagter
– kaakchirurg-implantoloog dr. Kees Heijdenrijk
– orthodontist Daniël van der Meulen

Orthodontische fase
Dan start de orthodontische behandeling, gericht op dat gezamenlijk gemaakte plan. Tegen het einde van de orthodontie is de patiënt meestal nog lang niet oud genoeg om al implantaten te plaatsen. Dan komen er eerst etsbruggen in ter vervanging van de ontbrekende elementen.

Prothetische fase
De tandarts-prosthetist maakt etsbruggen en bouwt te kleine tanden op met composiet. De patiënt groeit en wordt ouder en daarmee de leeftijd dat ook het plaatsen van implantaten tot de mogelijkheid gaat behoren.

Implantologie fase
Als de patiënt is uitgegroeid, kunnen de implantaten geplaatst worden en daar komen later kronen op. Meisjes zijn wat jonger al uitgegroeid dan jongens. Meisjes vaak al met 17 jaar en jongens pas na hun 20ste, en dat kan individueel natuurlijk verschillen. De kaakchirurg-implantoloog verzorgt het plaatsen van implantaten in het kaakbot, soms na eerst opbouwen van dat kaakbot ter plaatse. Daarna kunnen er kronen op de implantaten gezet worden en is het gebit weer compleet.