menu

Is een beugel nodig?

menu

Als u denkt dat u of uw kind orthodontische hulp zou kunnen gebruiken, is het verstandig om dit met uw tandarts te bespreken.
Vaak is het uw tandarts die zelf met het advies voor een beugel-behandeling komt bij de regelmatige controle van het gebit. Uw tandarts kan u verwijzen naar de orthodontist voor een orthodontisch advies, of een orthodontische behandeling.
Op zich is een verwijsbrief niet nodig. U bent vrij om op eigen initiatief een afspraak te maken.

Het is niet zo dat u niet meer naar de tandarts hoeft zodra u in behandeling bent bij een orthodontist. Ook tijdens de orthodontische behandeling is het belangrijk dat uw tandarts de normale gebitscontroles regelmatig blijft uitvoeren.
De orthodontist controleert iedere keer de beugel en kijkt na of de behandeling goed verloopt, maar hij let niet speciaal op gaatjes en tandvleesontstekingen. Daarvoor moet u dus bij uw eigen tandarts onder controle blijven. Als de orthodontist bij een controle iets ontdekt dat op het terrein van de tandarts ligt, zal hij u natuurlijk wel naar de tandarts verwijzen.

Folder De Orthodontist
Folder De Orthodontist van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten

Het lijkt wel of alle kinderen tegenwoordig een beugel krijgen.
Globaal kun je de kinderen qua regelmatigheid van het gebit in drie ongeveer even grote groepen indelen. Eén derde deel van de kinderen heeft van nature een keurig recht gebit. Eén derde heeft een gebit waarvan iedereen vindt dat een beugel hard nodig is.
Het resterende derde deel van de kinderen zit daar tussen in. Ze hebben de tanden niet kaarsrecht staan, maar ook niet vreselijk scheef. Van deze laatste groep willen tegenwoordig ook steeds meer een orthodontische behandeling. 
Zo’n 45 procent van de Nederlandse kinderen krijgt momenteel een orthodontische behandeling.

Ook steeds meer volwassenen zoeken orthodontische hulp.
Velen hebben in hun jeugd de kans niet gekregen, vaak omdat het aanbod van zorg toen veel beperkter was. Anderen zien hun gebit met de jaren wat schever worden en zijn er aan toe om daar wat aan te laten doen.
Met de komst van bijna onzichtbare beugels is de drempel voor volwassenen een stuk lager geworden. Van de patiënten die wij behandelen zijn 1 op de 5 een volwassenen.

Is een beugel echt noodzakelijk?
Om te kunnen eten meestal niet, maar het gebit heeft natuurlijk veel meer functies dan alleen het vermalen van voedsel.
Voor het uiterlijk en het sociaal functioneren is het fijn als het gebit er verzorgd en schoon uitziet en als de stand van je tanden niet de aandacht trekt en je zo hindert bij praten en lachen.
Dat betekent natuurlijk niet dat elk miniem gedraaid tandje rechtgezet moet worden. Een beetje karakter mag natuurlijk wel in een gebit zitten, maar de stand van het gebit moet je niet sociaal hinderen.
Schoonheid zit niet in perfectie, maar vaak in de kleine afwijking van de perfectie. In de stoep voor onze praktijk staat niet voor niets een wijze Friese spreuk gebeiteld:

Enige relativering van de zucht naar perfectie in de stoep van onze praktijk.

In bytsje bryk is minskelyk
(Een beetje scheef is menselijk)
In Groningen zegt men: “Schaif stoat laif”. (Scheef staat lief.) 
Dat dit niet alleen noordelijke nuchterheid is blijkt wel uit de Utrechtse variant: “Een beetje scheef, dat juffert niet”.

Hoe kan ik een afspraak maken?
Uw aanmelding kan op verschillende manieren plaatsvinden: uw tandarts kan de verwijzing doorbellen, mailen, opsturen of aan u meegeven. U kunt dan deze opsturen, langs brengen, mailen of telefonisch doorgeven. En u kunt ook altijd op eigen initiatief, zonder verwijzing, een afspraak bij ons maken. Het kan ook eenvoudig via dit aanmeldformulier.

Mikrona Orthora 200 Orthodontistenstoel, groen.

Wat is de normale leeftijd voor kinderen om met een beugel te beginnen?
De beste leeftijd in het algemeen om met een orthodontische behandeling te beginnen is in de hoogste twee groepen van de basisschool: groep 7 en 8. Dan vinden de kinderen het leuk om een beugel te krijgen en hebben ze de meeste groei nog voor de boeg. Die groei is vaak nodig om bijvoorbeeld een te korte onderkaak weer in de goede positie ten opzichte van de bovenkaak te laten groeien.
Kinderen hoeven dus beslist niet uitgewisseld te zijn voordat een orthodontische behandeling kan starten!
Dit blijft een hardnekkig misverstand.

Moet het nu al?
Soms kan een behandeling net zo goed uitgesteld worden. Dan kunt u in principe jaren nadenken over de noodzaak. Maar vaak is de groeiperiode (10 tot 13 jaar) nodig om tot een goed resultaat te komen. Dan is uitstel niet verstandig. Bepaalde beugels zijn ook veel beter op de basisschool te dragen dan in de brugklas. In groep 7 en 8 zijn beugels nog cool.
Onze filosofie is om het gebit alvast toonbaar te maken voordat de kinderen naar de middelbare school gaan. De medewerking wordt in de pubertijd vaak minder goed.
Ook is het verstandig om rekening te houden met de dekking van uw aanvullende verzekering en of er een wachtjaar geldt voor als u die verzekering ‘aan’ wilt zetten. Als u al vroeg weet of orthodontie aan de orde zal komen, kunt u beter anticiperen met de verzekering. Wij bieden korte intake consulten om u hierover te informeren.

Duimzuigen
Als uw kind nog op zijn duim of vingers zuigt, is het verstandig om deze gewoonte alvast af te leren. Vaak is er een effect te zien in de stand van het gebit. Kinderen die nog duimzuigen krijgen ook geen beugel. Eérst moet de zuiggewoonte compleet gestopt zijn. Anders moet een beugel met de duim concurreren en dat geeft vaak een slechte start van een behandeling, zo is onze ervaring. We kunnen u ook adviseren om de hulp van een logopedist hiervoor in te roepen.

Duimzuigen heeft de kaken uit hun verband laten groeien.
Duimzuigen heeft de kaken uit hun verband laten groeien.

Nagelbijten
Als uw kind op zijn/haar nagels bijt, is het ook handig om dit af te leren. Nagelbijten is geen goede combinatie met een beugel. Het veroorzaakt slijtage van voortanden en in combinatie met een beugel extra belasting van de wortels. Als aan het eind van de behandeling een spalkje geplaatst wordt, gaat dit door nagelbijten ook snel kapot.

Nagelbijten sloopt op termijn spalkjes door de wiebelende kracht op de tanden.
Nagelbijten sloopt op termijn spalkjes door de wiebelende kracht op de tanden.

Orthodontist‘ is een beschermde titel. Na de zesjarige tandarts-studie mag je solliciteren om nog vier jaar fulltime op een universiteit (in Groningen, Nijmegen, of Amsterdam) te specialiseren tot orthodontist.
Een tandarts mag ook orthodontie aanbieden en zich ’tandarts voor orthodontie’ noemen, maar geen ‘orthodontist’ of ‘gespecialiseerd in de orthodontie’.
De Consumentenbond heeft daarnaar een onderzoek gedaan en gepubliceerd in de Consumentengids van juni 2016: