menu
Controles
menu

De meeste controles zijn om de 5 of 6 weken. Bij de controles wordt beoordeeld hoe de behandeling gaat, of er voldoende voortgang is en of er ook iets veranderd moet worden. De noodzakelijke veranderingen worden uitgevoerd.
Aangezien de meeste onze patiëntjes nog op school zitten, is het niet mogelijk om hun afspraken buiten schooltijd te plannen.
Als u een afspraak niet na kunt komen, belt u dan tenminste één dag van te voren af. Dat kan ook heel handig per mail: receptie@orthodontiepraktijk.nl.

Een orthodontische behandeling is een proces
Hierdoor zijn er veel afspraken nodig om gedurende de hele behandelperiode de behandeling te begeleiden. Het is daarom van groot belang om regelmatig op controle te komen bij de orthodontist.
Wij doen ons best om zo te plannen dat wij onze agenda kunnen nakomen, maar het blijft mensenwerk en soms kost een behandeling wat meer tijd dan voorzien. Het kan voorkomen dat we soms iets uit ons schema lopen. Wij hopen dat u daar begrip voor kunt opbrengen. Wij proberen om het aantal keren dat u ons moet bezoeken te beperken.

Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.
Als wij tijd voor u gereserveerd houden en de afspraak wordt niet nagekomen, dan brengen wij onze kosten bij u in rekening. Zo’n rekening voor een niet nagekomen afspraak wordt nooit door de zorgverzekeraar vergoed.

Reparaties
Mocht er onverhoopt iets kapot zijn gegaan aan de beugel, wacht dan niet tot de volgende controle, zelfs al is die dezelfde middag nog. Bel s.v.p. altijd. San kan de reparatie ingepland worden in ons drukke schema. Als u op de controle-afspraak pas meldt dat de beugel stuk is, krijgt u een nieuwe afspraak mee voor de reparatie.
Vaak kan een controle wel worden gekoppeld aan een reparatie-afspraak, zodat u niet bijvoorbeeld 2 weken later al weer moet komen.
Als de beugel kapot gegaan is door onzorgvuldig gebruik, of is zoekgeraakt dan wordt voor reparatie of vervanging €28,32 (2019) plus de techniek-kosten gedeclareerd.
Als spalkjes gerepareerd moeten worden gelden de volgende kosten. Herstel of vervanging van retentie-apparatuur zoals spalken kost €37,33 (2019) plus techniek-kosten.