menu

Controles

menu

De meeste controles vinden plaats om de 5, 6 of 7 weken, maar bij sommige beugels kan het ook om de 3 maanden zijn. 
Bij de controles wordt beoordeeld hoe de behandeling gaat, of er voldoende voortgang is en of er ook iets veranderd moet worden. De noodzakelijke veranderingen worden uitgevoerd.
Aangezien de meeste van onze patiëntjes nog op school zitten, is het niet mogelijk om afspraken buiten schooltijd te plannen.

Een orthodontische behandeling is een proces.
Hierdoor zijn veel afspraken nodig om gedurende de hele behandelperiode de behandeling te begeleiden. Het is daarom van groot belang om regelmatig op controle te komen bij de orthodontist.
Wij doen ons best om zo te plannen dat wij onze agenda kunnen nakomen, maar het blijft mensenwerk en soms kost een behandeling wat meer tijd en communicatie dan voorzien. Het kan voorkomen dat we soms iets uit ons schema lopen. Wij hopen dat u daar begrip voor kunt opbrengen. Wij proberen om het aantal keren dat u ons moet bezoeken voor controles te beperken.

Broertje speelt orthodontist
Broertje speelt orthodontist.

Als u een afspraak niet na kunt komen:
Als u een afspraak niet na kunt komen, zeg deze dan tenminste één dag van te voren af. Dat kan heel handig per mail: receptie@orthodontiepraktijk.nl.

Vergeten afspraken worden in rekening gebracht.
Als wij tijd voor u gereserveerd hebben en de afspraak wordt niet nagekomen of niet tijdig afgezegd, dan brengen wij onze kosten bij u in rekening. Zo’n rekening voor een niet nagekomen afspraak wordt nooit door de zorgverzekeraar vergoed. Het is beter om dat te voorkomen natuurlijk.

Reparaties
Mocht onverhoopt iets kapot zijn gegaan aan de beugel, wacht dan niet tot de volgende controle, zelfs al is die dezelfde middag nog. Bel/mail s.v.p. direct. Dan kan de reparatie ingepland worden in onze agenda.
Als u pas op de controle-afspraak meldt dat de beugel stuk is, krijgt u soms een nieuwe afspraak mee voor de reparatie, als er geen tijd genoeg is om alles te maken.
Vaak kan een controle wel worden gekoppeld aan een reparatie-afspraak, zodat u niet bijvoorbeeld 2 weken later alweer moet komen.
Als de beugel kapot gegaan is door onzorgvuldig gebruik, of is zoekgeraakt dan wordt voor reparatie of vervanging €33,01 (2023) plus de techniek-kosten gedeclareerd. Deze kosten vallen onder geen enkele verzekering.
Als spalkjes gerepareerd moeten worden gelden de volgende kosten: Herstel of vervanging van retentie-apparatuur zoals spalken kost €43,51 (2023) plus techniek-kosten.