menu

Samenwerking met andere specialisten

menu

Wij werken al jarenlang intensief samen met andere specialisten in onze regio, zoals de kaakchirurgen, de tandartsen van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde in het MCL, de parodontologen, de endodontologen, de specialisten van het Schisisteam en de Afdeling Orthodontie van het UMCG.
Er is een schisis-spreekuur, een osteotomie-spreekuur, een oligodontie-spreekuur en er is een autotransplantatie-overleg.

Soms is de situatie zo complex dat er om tot een gedegen plan qua timing en uitvoering te komen, overleg nodig is met andere artsen en specialisten. Wij hebben daarvoor al jarenlang een prima samenwerking met andere specialisten en werken daartoe samen in verschillende multidisciplinaire teams. Dit professionele netwerk ondersteunt de kwaliteit van onze zorgverlening.

  • Schisisteam Noord MCL / UMCG, als er sprake is van schisis, met een heel team aan schisis-specialisten. Website: schisisteamnoord.nl
    De schisis-spreekuren van Schisisteam Noord Locatie MCL vinden plaats op vrijdagmiddagen in het MCL.
  • Osteotomie-spreekuur, als er geen groei meer is om een afwijkende kaakverhouding te kunnen corrigeren en chirurgie nodig wordt, wordt er samengewerkt met de kaakchirurgen dr. Anne van Leeuwen en dr. Artur Matthews-Brzozowski op de afdeling Mond- Kaak- en Aangezichtschirurgie in het MCL. Website: MCL kaakchirurgen
    De osteotomie-spreekuren vinden plaats in het MCL. Naast de kaakchirurg is ook de orthodontist daar aanwezig.
  • Oligodontie-spreekuur in het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van het MCL, (CBT) als er veel blijvende tanden en kiezen niet aangelegd blijken, samen met dr. Ad Slagter, tandarts-maxillofaciaal prothetist en dr. Kees Heijdenrijk, kaakchirurg-implantoloog. Ook daar is de orthodontist aanwezig en wordt een gezamenlijk plan gemaakt waarin vooral wordt gepland waar uiteindelijk ontbrekende gebitselementen vervangen moeten worden door implantaten. We proberen het aantal daarvan zo klein mogelijk te laten zijn bij een zo goed mogelijke esthetiek.
  • Autotransplantatieteam, voor het geval het transplanteren van een kies van de ene plek naar een andere plek in het gebit een goede oplossing kan zijn, bijvoorbeeld als er voortanden verloren raken door een ongeluk. In dit team zitten naast de Friese orthodontisten de endodontologen Jenneke de Jong-de Waard en Cindy Verdegaal, kaakchirurg dr. Aarnoud Hoekema en tandarts dr. Hans Scholtanus die met composiet de getransplanteerde kiezen zes weken na de transplantatie weer een mooie vorm geeft.
  • Afdeling Orthodontie UMCG is de plek waar tandartsen worden opgeleid tot orthodontist in een vier jaar durende full-time specialisatie. Ook is het de plek voor topklinische orthodontische zorg. Orthodontist Daniël van der Meulen geeft les ook op deze specialisten-opleiding en blijft zo in contact met jonge ambitieuze collega’s.