menu

Samenwerking met andere specialisten

menu

Soms is de situatie zo complex dat alleen orthodontie geen oplossing kan bieden. Dan is er, om tot een gedegen behandelplan te komen, qua timing en uitvoering, overleg nodig met andere artsen en specialisten.
Wij hebben daarvoor al tientallen jaren een prima samenwerking met andere specialisten en werken daartoe samen in verschillende multidisciplinaire teams. Dit professionele netwerk ondersteunt de kwaliteit van onze zorgverlening.

Wij werken intensief samen met andere specialisten in onze regio, zoals de kaakchirurgen, de tandartsen van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde in het MCL, de parodontologen, de endodontologen, de specialisten van Schisisteam Noord en de Afdeling Orthodontie van het UMCG.
Er is een schisis-spreekuur, een osteotomie-spreekuur, een oligodontie-spreekuur en er is een autotransplantatie-overleg.

Schisisteam Noord MCL / UMCG, als er sprake is van schisis, met een heel team aan schisis-specialisten. Website: schisisteamnoord.nl
De schisis-spreekuren van Schisisteam Noord Locatie MCL vinden plaats op vrijdagmiddagen in het MCL.

Osteotomie-spreekuur, als er geen groei meer is om een afwijkende kaakverhouding te kunnen corrigeren en chirurgie nodig wordt, wordt er samengewerkt met de kaakchirurgen dr. Anne van Leeuwen en dr. Artur Matthews-Brzozowski op de afdeling Mond- Kaak- en Aangezichts-chirurgie in het MCL. Website: MCL kaakchirurgen
De osteotomie-spreekuren vinden in de regel op vrijdagochtend plaats in het MCL op de afdeling Mond- Kaak- en Aangezichts-chirurgie. Naast de kaakchirurg(en) is ook de orthodontist daar aanwezig.

Oligodontie-spreekuur in het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van het MCL, (CBT) als er veel blijvende tanden en kiezen niet aangelegd blijken, samen met dr. Ad Slagter, tandarts-maxillofaciaal prothetist en dr. Kees Heijdenrijk, kaakchirurg-implantoloog. Ook daar is de orthodontist aanwezig en wordt een gezamenlijk plan gemaakt waarin vooral wordt gepland waar uiteindelijk ontbrekende gebitselementen vervangen moeten worden door implantaten. Dan weet de orthodontist ook waar de andere tanden en kiezen geplaatst moeten worden. Gezamenlijk wordt er een aanvraag gedaan bij de zorgverzekeraar.
Ons uitgangspunt is het aantal prothetisch te vervangen elementen zo klein mogelijk te laten zijn bij een zo goed mogelijke esthetiek.

Autotransplantatieteam, voor het geval het transplanteren van een kies van de ene plek naar een andere plek in het gebit een goede oplossing kan zijn, bijvoorbeeld als er voortanden verloren raken door een ongeluk.
In dit team zitten naast de Friese orthodontisten en endodontologen, kaakchirurg dr. Aarnoud Hoekema en esthetisch tandarts dr. Hans Scholtanus.