menu

9 jaar – ortho check

Vanaf 2020 hanteren steeds meer zorgverzekeraars een wachtjaar voor het verzekeren van orthodontie in de aanvullende verzekering.
Bij verzekeringen met een wachtjaar moet je eerst één jaar verzekerd zijn, voordat je recht hebt op de vergoeding vanuit de verzekering.
Je kunt zo’n aanvullende verzekering afsluiten per 1 januari en dan pas gaat het wachtjaar in. Dit blijkt voor veel mensen een verassing tijdens het eerste consult.

Heb ik een beugel nodig en wanneer?

Stel een kind van 11 jaar, groep 8, komt in februari voor een eerste consult bij de orthodontist. Het gebit wordt bekeken en het blijkt verstandig om een beugel te nemen. Eigenlijk zou er ook al vrij snel begonnen kunnen worden. Dat is mooi, want in groep 8 vinden de meeste kinderen een beugel nog cool.
Tegenwoordig komt het vaak voor dat de ouders/verzorgers erachter komen dat ze geen aanvullende verzekering hebben die orthodontie dekt. Als ze dan hun verzekeraar bellen om dat in orde te maken, horen ze voor het eerst over het wachtjaar.
Concreet betekent dat het volgende:
Ze kunnen dan pas per 1 januari van het volgende jaar een aanvullende verzekering afsluiten, maar dan begint de dekking voor orthodontie pas na het wachtjaar, dus nog een jaar later.
Het kind uit het voorbeeld is dan inmiddels 13 jaar en zit al in de tweede klas van de middelbare school voordat er met de beugel gestart kan worden.

Sommige ouders/verzorgers kiezen er dan wel eens voor om toch eerder met de behandeling te beginnen en dragen de eerste kosten zelf. Anderen overwegen om in december over te stappen naar een andere verzekeraar die geen wachtjaar hanteert. Weer anderen dragen de kosten zelf en zien zelfs af van een aanvullende verzekering.

Ons advies is om al een eerste consult te plannen als uw kind 9 jaar oud is.
Zodoende zorgt u ervoor dat u de tijd heeft om de nodige aanpassingen te doen aan uw verzekeringen voordat uw kind op de middelbare school zit.

U kunt uw kind hiervoor opgeven via deze pagina van onze website:
https://orthodontiepraktijk.nl/praktijk/aanmelden-nieuwe-patient/
U kunt in het vakje ‘Opmerking’ vermelden dat u graag wilt weten of uw kind (op termijn) een beugel nodig heeft. Wij hebben plek om u op korte termijn een consult aan te bieden.

Menzis hanteert al jarenlang een wachtlijst. Het Zilveren Kruis en De Friesland (beide onderdeel van Achmea) hebben respectievelijk sinds 2019 en 2020 ditzelfde beleid. Sluit je voor 2022 een polis af met een wachtjaar voor orthodontie, dan heb je pas in 2023 recht op een vergoeding van beugelkosten.
Gelukkig hanteren de meeste verzekeraars nog geen wachtjaar. Jaarlijks geven wij een overzicht van mogelijke verzekeringen voor orthodontie.

Wachten of actie?
Wachten of actie?