menu

Privacy- en cookieverklaring

menu

Uw privacy wordt door ons natuurlijk gerespecteerd. Orthodontiepraktijk Leeuwarden streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens 

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten zoals ons online inschrijfformulier laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat zijn vooral persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • naam, adres en woonplaatsgegevens;
 • geboortedatum;
 • BSN;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • relevante gegevens betreffende uw gezondheid, gevraagd via onze gezondheidsvragenlijst;
 • röntgenfoto’s of een CBCT;
 • lichtfoto’s van uw gezicht en gebit;
 • een analoog gebitsmodel of een digitale scan van het gebit;
 • de naam van uw zorgverzekeraar, polisnummer;
 • de naam van uw andere zorgverleners, zoals uw bijvoorbeeld uw tandarts of kaakchirurg;
 • tijdstip van uw afspraak;
 • betalingsgegevens;
 • e-mail verkeer.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Uw verantwoordelijkheid

Wij willen u erop wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor het aanleveren van juiste persoons- en adresgegevens, tandartsgegevens alsmede het correct doorgeven van uw algemene gezondheidsituatie.
Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen over bovenstaande zaken.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het bijhouden van uw medisch dossier;
 • het inplannen van een afspraak;
 • het maken van een adequaat behandelplan;
 • het uitvoeren van een behandeling en evalueren daarvan;
 • het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • het versturen van een eerste-consultbrief en een kostenbegroting;
 • communicatie bij verwijzing naar kaakchirurg, tandarts, arts, logopedist, fysiotherapeut; schisisteam, enz.
 • het factureren via het factoringbedrijf Infomedics;
 • het verbeteren van onze dienstverlening;
 • het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen, indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen de praktijk is een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn.
Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen, voordat u daar verder gebruik van maakt.

Cookiestatement

Onze praktijk-website van Orthodontiepraktijk Leeuwarden werkt via een beveiligde verbinding, SSL, https. 
Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van analytics cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.
Wij gebruiken een paar analytics cookies, maar wij anonimiseren die. Hierdoor is een cookie melding op onze website niet nodig.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Onze websitebouwer BWH heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden en hun functionaliteit:

Functionele cookies

Analytische  cookies (Google Analytics):

Cookie: _gat
Doel: Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.
Opslagperiode: 1 minuut

Cookie: _gid
Doel: Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
Opslagperiode: 24 uur

Cookie: _ga
Doel: Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).
Opslagperiode: 2 jaar

WordPress 

Cookie: wordpress_test_cookie
Doel: Test of de website cookies heeft ingeschakeld.
Opslagperiode: einde browser sessie

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen, bijvoorbeeld na een verhuizing waarbij u de behandeling elders wilt voortzetten, of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen of door telefonisch contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.
Een verzoek tot wissen van gegevens dient u schriftelijk bij ons in te dienen. Wij zullen dan uw gegevens wissen, maar de scan van uw schriftelijke verzoek tot het wissen van uw gegevens bewaren. Immers, wij zijn gehouden aan de wettelijke bewaarplicht en willen verantwoording kunnen afleggen als de gegevens weg zijn.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Orthodontiepraktijk Leeuwarden
Schrans 57-59
8932 NB Leeuwarden
Telefoonnummer: 058 – 28 87 555
E-mailadres: receptie@orthodontiepraktijk.nl