menu

Ons praktijkpand

menu

Het praktijkpand aan de Schrans 57-59 te Huizum, Leeuwarden
De gevel van het huidige praktijkpand is in 1926 gebouwd. Toen werd het verzekeringspand van de OBAS (Onderlinge Brand Assurantie Sociëteit) vergroot van Schrans nummer 59 tot nummer 57-59.
In 1979 verhuisden de orthodontisten Steutel & De Groot de praktijk van de Druifstreek naar dit pand aan de Schrans.

In 2003 is het opnieuw totaal vernieuwd door orthodontist Van der Meulen.
In 2013 werd het pand aangewezen als gemeentelijk monument waarbij in het rapport met name de gaafheid van de gevel wordt genoemd.

Interieur

Orthodontiepraktijk Leeuwarden is in 2003 opnieuw vormgegeven door interieurarchitect Bart Vos van Vos Interieur te Groningen in samenwerking met architect Alex Wooning.
Het originele plafond uit 1926 in de wachtkamer (destijds vergaderkamer van de verzekeringsmaatschappij OBAS) is gerestaureerd door meesterschilder Jilt Heidstra.
De glas in lood vensters uit 1926 zijn gerestaureerd door Glashandel Martin de Boer uit Leeuwarden.

Op vrijdag 17 december 2004 is de praktijk feestelijk geopend door professor Cees Booy, orthodontist. Hij heeft daarbij een lezing gehouden over de geschiedenis van de orthodontie in Friesland.

Gemeentelijk Monument

Ons praktijkpand is aangewezen als gemeentelijk monument. Een paar citaten uit het deskundigen-rapport:

“Het voormalige verzekeringskantoor is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde, de ensemblewaarde en de architectuurhistorische waarde.

– Het voormalige verzekeringskantoor (van de Onderlinge Brand Assurantie Sociëteit uit 1815 – de OBAS) heeft cultuurhistorische waarde vanwege de oorspronkelijke functie met een representatieve uitstraling en als een goed en karakteristiek voorbeeld van een ontwikkeling in de bouw van kantoorgebouwen.

– Het gebouw is van architectuurhistorisch belang vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke, maar in Leeuwarden niet zo vaak toegepaste vormgeving, materiaalgebruik en detaillering van het exterieur. Het gebouw is tevens van belang omdat het een ontwerp betreft uit het oeuvre van vooraanstaande Leeuwarder H.H. Kramer en J. Gros architecten architecten (H.H. Kramer en J. Gros – hiernaast ziet u hun handtekeningen en het ontwerp van de gevel (originele blauwdruk) uit 1926).

– Het gebouw heeft ensemblewaarde als een karakteristiek, beeldbepalend onderdeel van de bebouwing aan de Schrans, waar het zich enigszins spiegelt aan het eveneens door architect Kramer ontworpen voormalige gemeentehuis van Leeuwarderadeel (ook een Gemeentelijk Monument).

Gerestaureerd plafond vergaderkamer OBAS Schrans 57-59 Leeuwarden- Het voormalige verzekeringskantoor is ook van belang vanwege de herkenbaarheid en vanwege de grote mate van gaafheid van het exterieur (en delen van het interieur).”

OBAS in glas in lood raam vergaderkamer Schrans 57-59 Leeuwarden.

Wat het interieur betreft wordt het plafond genoemd wat nu in onze wachtkamer zit. Deze ruimte was gebouwd als de vergaderruimte van de brandverzekering. Bij de verbouwing in 2003 hebben we dit plafond weer in de oude glorie laten herstellen. “Dit plafond is een paneelplafond met in alle paneelvlakken een doorlopende geometrische lijndecoratie. Op de kruisvlakken van de liggers zijn tegeltjes met handgeschilderde decoraties bevestigd.” Hierop zijn vuurspuwende monsters en water spuwende vissen te zien. Inspirerend voor de bestuurders van de brandverzekering. 😉

Ook de glas in lood vensters met de vermelding ‘OBAS’ worden in het rapport genoemd.

Wij zijn trots op deze aanwijzing tot Gemeentelijk Monument en zien hierin een aansporing om ook in de toekomst zorgvuldig met dit mooie pand om te gaan.