menu

Ons Ortho-team

menu

Ons gedreven Ortho-team heeft veel ervaring en vakkennis in huis.
Twee orthodontisten, mondhygiënist, ortho-assistentes, receptionistes werken samen in een efficiënte taakverdeling om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Maak gebruik van onze expertise en doe uw voordeel met onze enorme ervaring.

Daniël van der Meulen, geboren en getogen in de Jouster Midstraat, genoot de zesjarige tandartsopleiding van 1979 tot 1985 aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij als student-assistent werkte bij de vakgroepen materiaalkunde, mondheelkunde en orthodontie. Daarna werkte hij een jaar als tandarts-algemeen practicus in het stadscentrum van Keulen, Duitsland, met als speerpunten orthodontie en kroon- en brugwerk. Hierna mocht hij zich specialiseren tot orthodontist, wederom aan de Rijksuniversiteit Groningen, van 1986 tot 1990. In 1990 vestigde hij zich als orthodontist in Leeuwarden. Sinds 1990 is Van der Meulen lid van Schisisteam Noord en houdt hij met de kaakchirurgen van Ziekenhuis MCL regelmatig osteotomie-spreekuren en oligodontie-spreekuren. In een speciaal team vindt overleg plaats over auto-transplantaties. Van der Meulen is ook bestuurlijk actief geweest in het bestuur van de Kring Leeuwarder Tandartsen, in de Commissie bij- en nascholing van de NMT Friesland (12 jaren), in de Specialisten Onderhandelings Commissie van de sectie specialisten van de NMT Nederland (8 jaren) en in de Werkgroep Beroepskrachtplanning van de NMT Nederland. En sinds 2015 geeft hij één dag in de week les aan de orthodontisten in opleiding op het Universitair Medisch Centrum Groningen. Per november 2016 werd hij benoemd tot plaatsvervangend lid-beroepsgenoot tandarts/orthodontist bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Zwolle. BIG-geregistreerd orthodontist onder BIG nummer 79022765402 (BIG-register). Linkedin profiel

Adriaan Schoeman is in 1981 geboren in Bellville, nabij Kaapstad, in Zuid Afrika. Adriaan genoot zijn opleiding tot tandarts aan de Universiteit Stellenbosch en de Universiteit Wes Kaap in Zuid-Afrika. 
Na zijn tandheelkundestudie heeft hij zijn Gemeenschapsjaar gediend bij de luchtmacht in Hoedspruit.
In 2006 is Adriaan naar Nederland verhuisd. Hij heeft enkele jaren als tandarts gewerkt in de provincie Groningen, in  Scheemda en vervolgens in Beijum. Van 2009 tot 2015 heeft Adriaan als zelfstandig tandarts praktijk gevoerd in Leek, Tandartspraktijk de Hulstlaan.
De diepe interesse voor Orthodontie bracht Adriaan in 2015 tot specialisatie. De vierjarige specialisatie tot orthodontist aan het Universitair Medisch Centrum Groningen rondde hij in 2019 af.
BIG-geregistreerd orthodontist onder BIG nummer 09065519402

Het woord orthodontist is samengesteld uit ortho (recht) en odontos (tanden).
Een orthodontist houdt zich uitsluitend bezig met dit onderdeel van de tandheelkunde en is daar dus erg ervaren in.
Een orthodontist is een tandarts die een vierjarige specialistenopleiding volgde tot orthodontist en die ingeschreven staat als tandarts-specialist in het BIG-register.

Het BIG-register registreert apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorg-psychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, de Wet BIG, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in het BIG-register staat ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar.
Orthodontist een een beschermde titel voor tandartsen met als geregistreerd specialisme: Dento-maxillaire orthopaedie.
Orthodontist Daniël van der Meulen staat in het BIG-register geregistreerd onder BIG-nummer 79022765402.
Orthodontist Adriaan Schoeman staat in het BIG-register geregistreerd onder BIG-nummer 09065519402.

Vakverenigingen
Onze orthodontist Daniël van der Meulen is onder andere lid van de volgende vakverenigingen:
– de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, KNMT
– de Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie, NVOS
– de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten NVvO,
– de Orthodontisten Studieclub DOQAS
– the European Orthodontic Society, EOS
– the European Aligner Society, EAS
– the European Begg Society of Orthodontics
– the European Federation of Orthodontic Specialists Associations, EFOSA

Kwaliteitskeurmerk van de NVvO
Het eerste kwaliteitskeurmerk van de NVvO

Het eerste kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten werd uitgereikt door voorzitter Gerard Steenvoorden samen met CDA Tweede Kamerlid Margreeth Smilde, op 9 mei 2011, bij een werkbezoek aan onze praktijk.

Onze praktijk is sinds 6 december 2004 een erkend leerbedrijf voor tandartsassistenten. Tevens zijn wij een stage-praktijk voor de opleiding tot mondzorgkundige (mondhygiënist) en voor de tandartsenopleiding. Sinds 2018 komen ook orthodontisten in opleiding uit Groningen een dag stage lopen in onze praktijk.