menu

Geschiedenis van onze praktijk

menu

In 1966 start de pas afgestudeerde orthodontist Evert Steutel de eerste full-time orthodontisten-praktijk in Leeuwarden. Hij vestigt zich aan de Druifstreek nummer 63 in de voormalige atelierwoning van architect Piet de Vries.

Druifstreek 63 voormalige atelierwoning architect Piet de Vries later orthodontistenpraktijk.

Druifstreek 63 voormalige atelierwoning architect Piet de Vries later orthodontistenpraktijk.

De praktijk groeit al snel en in 1972 komt er een tweede orthodontist bij, Henk de Groot.

Henk de Groot vestigt zich in Leeuwarden.

Henk de Groot vestigt zich in Leeuwarden. Leeuwarder Courant 5 augustus 1972.

Een foto uit 1975 toont het hele praktijkteam. Het team bestaat dan uit twee orthodontisten, twee assistentes en een receptioniste.

Teamfoto Steutel & De Groot met elk een assistente en samen een receptioniste.

Teamfoto Steutel & De Groot met elk een assistente en samen een receptioniste. Snoep verstandig, eet een appel.

De praktijk begint uit zijn jasje te groeien op de Druifstreek. De orthodontisten zoeken een groter praktijkpand. Eerst valt het oog op een pand aan de Willemskade, maar dan komt het kantoor van de brandverzekeraar OTOS – OBAS aan de Schrans beschikbaar.

OBAS OTOS kantoor aan de Schrans.

Het OTOS – OBAS verzekeringskantoor aan de Schrans 57-59 te Huizum, Leeuwarden.

Dit pand kopen ze aan in december 1977. In de Leeuwarder Courant verschijnt op 29 december 1977 het volgende bericht:

OTOS pand verkocht aan orthodontisten Leeuwarder Courant 19 dec 1977.

OTOS pand verkocht aan orthodontisten Leeuwarder Courant 19 december 1977.

Steutel & De Groot gaan dit pand heel grondig verbouwen tot een moderne orthodontiepraktijk met zeven behandelstoelen. De nieuwe praktijk wordt geopend in oktober van 1979.

In 1990 kwam orthodontist Daniël van der Meulen de orthodontisten-maatschap in Leeuwarden versterken. Op dat moment was de wachtlijst voor een eerste consult opgelopen tot circa 6 jaar. Kinderen kregen op hun zevende al een verwijsbrief mee van hun tandarts en die werd zorgvuldig jarenlang bewaard tot er eindelijk een oproep voor een consult kwam. Die wachtlijst is in de jaren na 1990 weggewerkt.

Na het pensioneren van de orthodontisten Steutel en De Groot in 2003 heeft Daniël van der Meulen de Orthodontiepraktijk Leeuwarden in zijn geheel overgenomen en voortgezet. In 2003 is het praktijkpand aan de Schrans door hem nog eens van top tot teen vernieuwd.
Sinds oktober 2007 werd het team versterkt op de vrijdagen met de orthodontiste Afien Veenema. In 2010 werd zij opgevolgd door Huib Berghauser Pont. In 2012 werd hij weer opgevolgd door orthodontist Zachie Fourie. Vanaf mei 2012 tot mei 2018 heeft de orthodontiste Katrina Finnema ons team versterkt op de maandagen en vrijdagen. Hierna vestigde zij zich in een eigen praktijk in de stad.
Sinds september 2019 werkt orthodontist Adriaan Schoeman in onze praktijk op de maandag en de vrijdag.