menu

Geschiedenis Orthodontie Fryslân

menu

Geschiedenis van de Orthodontie in Friesland
Tandarts C. Booy was in 1947 de eerste die zich in Friesland volledig heeft toegelegd op de orthodontie.

Het specialisme bestond toen nog niet, hij was toen ‘tandarts uitsluitend voor orthodontie’. Cees Booy werkte één dag in de week in Friesland met een ‘zitdag’ in een tandartsenpraktijk aan de Nieuwestad 77 te Leeuwarden. Toen orthodontie een specialisme werd werd Booy één van de eerste orthodontisten in Nederland. Hij heeft ook veel bijgedragen aan de verspreiding van de kennis van vaste apparatuur in heel Europa.

Professor C. Booy heeft op 17 december 2004 de compleet vernieuwde Orthodontiepraktijk Leeuwarden officiëel geopend. Hij gaf daarbij een lezing over de geschiedenis van de orthodontische zorg in Friesland.

Professor C. Booy was de opleider van Daniël van der Meulen bij diens specialisatie tot orthodontist (1986-1990). Prof. Booy is zijn leven lang onverminderd enthousiast gebleven over dit mooie vak en had tot op hoge leeftijd een praktijk aan huis in Groningen.

Voor zijn grote betekenis voor de orthodontie in Friesland is professor C. Booy op 13 januari 2006 onderscheiden met de ‘Friese Beugel’.
Deze werd hem namens de Friese Orthodontisten uitgereikt door Daniël van der Meulen tijdens een gezamenlijk diner in Joure.