menu

Colofon en disclaimer

menu

Algemeen
Deze website is voornamelijk bedoeld om achtergrondinformatie te leveren aan (ouders/verzorgers van) patiënten/cliënten van Orthodontiepraktijk Leeuwarden. Op enkele plaatsen worden merknamen genoemd van bepaalde artikelen, behandelmethoden of zorgverzekeraars.
Deze merknamen zijn gekozen zonder enige vorm van sponsoring of geldelijke bijdrage, en zijn uitsluitend genoemd als voorbeeld. Het noemen van een bepaald merk betekent niet dat andere merken kwalitatief minder zouden zijn.

Vrijwaring = disclaimer
De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Toch wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen of nalaten van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.
Deze website is niet bedoeld om persoonlijke tandheelkundige of orthodontische adviezen te geven en vervangt in geen geval een medisch consult. Orthodontiepraktijk Leeuwarden B.V. en de directie sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze site worden aangeboden of besproken.
Deze website is bedoeld voor educatieve doeleinden. De informatie is zeker niet bedoeld als medisch advies. Orthodontiepraktijk Leeuwarden B.V. en de directie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade als gevolg van juist wel of niet bieden van informatie.
Aan overzichten van tarieven en verzekeringsdekking kunnen absoluut geen rechten worden ontleend. De overzichten zijn momentopnames en beogen slechts een indruk te geven van de dekking/vergoeding die een aantal verzekeringsmaatschappijen voor orthodontische behandelingen kunnen geven. De overzichten beogen niet volledig te zijn, ze zijn slechts een greep uit het aanbod van een aantal verzekeringsmaatschappijen. Voor gedetailleerde omschrijvingen van de voorwaarden en aanspraken dient u altijd de polisvoorwaarden te raadplegen. Voor de meest recente tarieven kunt u terecht bij de NZa. Wij hanteren uiteraard altijd de meest recente tarieven.

Copyright / auteursrecht 
De website www.orthodontiepraktijk.nl is eigendom van Orthodontiepraktijk `Leeuwarden B.V..
Alle informatie gevat in deze internetsite is eigendom van Orthodontiepraktijk Leeuwarden B.V., tenzij anders aangegeven.
Voor duplicatie van enige informatie van deze pagina’s voor redenen anders dan persoonlijk gebruik is toestemming vereist van de directie van Orthodontiepraktijk Leeuwarden B.V..

Deze website
Deze site is gebouwd in samenwerking met grafisch ontwerp- en internetbureau BW H Ontwerpers te Leeuwarden.
Orthodontist Daniël van der Meulen houdt samen met Hedwich van der Meulen Bsc deze website actueel.

Suggesties ter verbetering
Als u suggesties heeft ter verbetering van deze site of als u ‘dode links’ aantreft, dan mag u die mailen naar: info@orthodontiepraktijk.nl