menu
Wat vergoeden de verzekeraars aan orthodontie voor kinderen in 2019?

Ook voor 2019 is orthodontie voor kinderen goed te verzekeren. Ook al maken de verzekeraars het er niet gemakkelijker op met het invoeren van wachtjaren en van beperkte budgetten per kalenderjaar.

Een wachtjaar betekent dat je eerst een jaar premie moet betalen voordat je in het daarop volgende jaar aanspraak kunt maken op vergoeding. Een maximum budget per jaar is in de praktijk erg lastig omdat de behandeling nooit naar zulke jaarbedragen kan worden ingericht.

Het lijstje is niet volledig, maar poogt een indruk te geven van wat er aangeboden wordt. Er zijn beperkte vergoedingen, redelijke, royale en ook totale 100% vergoedingen. De premies staan er ook bij vermeld.

Raadpleeg voordat u een verzekering afsluit altijd de polisvoorwaarden van de betreffende zorgverzekering.

Vergoedingen orthodontie 2019

Beperkte lijst met een overzicht van aanbieders van aanvullende verzekeringen voor orthodontie voor kinderen.