menu

Verzekering Orthodontie 2021

Mijn kind lijkt een beugel nodig te hebben. Is dat verzekerd?
Welke aanvullende verzekering biedt een goede dekking voor orthodontische zorg tegen redelijke voorwaarden voor volgend jaar?
En gaat die dan ook gelijk in, of geldt er een ‘wachtjaar’?

De verzekeraars hebben meestal hun polissen voor het volgende jaar al klaar in april, maar moeten die wettelijk half november publiceren. Daarom weten we nu wat ze aanbieden aan verzekeringen voor 2021.

Overzicht
Omdat het zo ondoorzichtig wordt met al die verschillende polissen en voorwaarden, maken wij al jarenlang een overzicht met een selectie uit de aangeboden aanvullende verzekeringen voor orthodontie 0-18 jaar voor het nieuwe jaar.


Speciale, beperkende voorwaarden
Verzekeraars doen hun best om orthodontie verzekerbaar te houden in een tijd met steeds meer calculerende burgers. Daarom bedenken ze speciale maatregelen. Wij willen een aantal daarvan aan u uitleggen, zodat u bewuster uw keuze kunt maken:

Wachtjaar
Een wachtjaar is een jaar waarin u wel premie betaalt, maar nog steeds geen dekking heeft van de verzekeraar. Die volgt pas in het daarop volgende jaar. Verzekeraars met een wachtjaar zijn o.a. De Friesland, Zilveren Kruis, Interpolis.

Maximale vergoedingen per jaar
Sommige verzekeraars bieden een maximale vergoeding per jaar aan. Dat is wat verraderlijk omdat de kosten van een orthodontische behandeling niet zo regelmatig verdeeld kunnen worden. De tarieven worden door de NZa vastgesteld en die laten geen vrijheid om de kosten gelijkmatig te verdelen. In de praktijk werkt dit vaak uit tot uitstel tijdens de behandeling van de volgende beugel, omdat de verzekering voor dat jaar al ‘leeg’ is. Het vertraagt hierdoor de behandeling en u betaalt toch veel meer zelf dan u had verwacht.

Uitsluiting van bepaalde beugels
Behandeling met de digitale Invisalign® behandeling, vrijwel onzichtbare beugel, raakt behalve bij volwassenen, ook populair bij de wat oudere (uitgewisselde) tieners, van 15-18 jaar. Maar zorgverzekeraar De Friesland wil ook in 2021 voor deze behandelvorm géén vergoeding verstrekken, ook al bent u aanvullend verzekerd. Als u deze behandelvorm (categorie 7) niet uit wilt sluiten, is dat iets om rekening mee te houden.

U bent aan zet om tot de juiste keuze te komen.
Raadpleeg voor een compleet overzicht een vergelijkings-website zoals: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthodontie-tot-18-jaar of https://vergelijkmondzorg.nl/orthodontie/ en raadpleeg s.v.p. altijd de polisvoorwaarden van de betreffende zorgverzekeraar als u zeker wilt zijn van de informatie.

Overstappen? Let op de timing.
Het kan nodig zijn om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar als u gebruik wilt maken van een aanvullende verzekering van een andere zorgverzekeraar als die u nu heeft (ook al had de wetgever het niet zo bedoeld).
U kunt voor 31 december overstappen, dus houdt dat goed in de gaten.

Meisje met vaste apparatuur.
Meisje met vaste apparatuur.

Ons doel is om het hele overzicht gestructureerd op één A4-tje samen te vatten. Wij hebben ons best gedaan om de informatie zo goed mogelijk te krijgen, maar wij kunnen niet instaan voor de juistheid ervan.
Er is door ons niet gekeken naar vergoedingen voor andere diensten zoals fysiotherapie, brillen, etcetera.
Mocht u onjuistheden in onze lijst ontdekken, wilt u ons dan mailen zodat wij die kunnen herstellen?