menu
Tarieven
menu

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt (in principe jaarlijks) centraal de tarieven voor orthodontische zorg in Nederland wettelijk vast.

De tarievenlijst voor 2020 vindt u onder deze link:

Tarief 2020 Prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg

Er worden in de tarievenlijst drie categoriën genoemd: A, B en C.
A. is de meest gangbare categorie
B. is orthodontie in ernstige gevallen, soms bij operaties, enz.
C. is orthodontie bij schisis
De categoriën B en C vallen onder de basisverzekering (boven de 18 jaar wel met de eigen bijdrage) en de categorie A valt niet in de basisverzekering en kan aanvullend verzekerd worden.