menu

Kostenoverzicht

menu

Kostenoverzicht
Er wordt u na een intake consult een kostenoverzicht meegegeven of toegezonden voor de in eerste instantie voorgestelde behandeling. In grote lijnen komt het er op neer dat een normale orthodontische behandeling inclusief gebitsafdrukken, röntgenfoto’s, beugels, controles in onze praktijk ongeveer tussen €2.200 en €2.900 kost.

Een behandeling met bijna ‘onzichtbare’ aligners (Invisalign®) kost wat meer, zo tussen de €2.000 en €3.300, in onze praktijk – wij zijn Diamond Provider van Invisalign®.

Kostenoverzicht behandeling
Wij proberen het kostenoverzicht op één A4-tje te presenteren in de vorm van een logisch verhaal in de volgorde van de voorgestelde beugels. De onderdelen en de bedragen worden genoemd en het geschatte aantal controles. Ook wordt op basis hiervan een geschat totaalbedrag vermeld.
Wat wij niet doen is overal ook nog de codes bij vermelden. De codes zijn duidelijk vermeld op de website van de NZa:
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_308541_22/1/
Wij vinden een kostenoverzicht in de vorm van een opsomming van alle codes met omschrijvingen en bedragen maar zonder logische volgorde en zonder geschat aantal controles en zonder eindbedrag minder informatief en daarom minder zinvol. Vandaar onze keuze.