menu
Factoring en Fa-med
menu

Fa-med betalingsvoorwaarden

Famed goed geregeld

Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97 ABNA 0627 0008 00 ten name van Fa-med B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.

Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een aanmaning die ook geldt als ingebrekestelling.

Door middel van deze brief stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.

Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaning uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van €40,00 plus de wettelijke consumentenrente.

Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.

Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening..

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het betalen van de nota’s, ook als uw zorgverzekeraar heeft toegezegd om 100% te vergoeden. Soms weigert uw zorgverzekeraar de declaratie van Famed en in dat geval ontvangt u privé de nota. Dan zult u zelf de nota tijdig moeten betalen en dan bij uw eigen verzekeraar het geld terugvragen.

Klachten over late uitbetaling door zorgverzekeraar. Wie medische kosten declareert bij zijn zorgverzekeraar, moet soms lang wachten op zijn geld. Te late betaling door uw zorgverzekeraar aan u betekent niet dat u de betalingstermijn van de nota kunt overschrijden.

Klantenservice Famed