menu
Schisisteam
menu

Orthodontist Daniël van der Meulen is sinds 1990 lid van het Schisisteam, inmiddels langer dan alle andere teamleden.
Al meer dan 40 jaar wordt de behandeling van kinderen met een schisis van lip, kaak en/of gehemelte in Fryslân en Groningen in teamverband georganiseerd. Op deze manier kunnen de werkzaamheden van de verschillende specialisten op elkaar worden afgestemd, waardoor een optimaal resultaat kan worden bereikt.

Daartoe worden de kinderen regelmatig gezien op een gezamenlijk schisis-spreekuur, op locatie MCL is dat op de vrijdagmiddag.
In de regel bezoekt een kind om de één of twee jaar het team tijdens zo’n spreekuur tot de 18-jarige leeftijd is bereikt. Alle informatie over het Schisisteam Noord locatie MCL kunt u vinden op www.schisisteamnoord.nl

Op 1 januari 2016 hebben de schisisteams Groningen en Fryslân een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Ons team heet Schisisteam Noord, voor de Noordelijke Provincies. We overleggen, kijken met elkaar mee, organiseren samen bijeenkomsten en leren zo van elkaar! De zorg voor uw kind was, is en blijft gewaarborgd.

Voor meer informatie over schisis kunt u kijken op de volgende websites:
Schisis Nederland
Schisis Startpagina
Nederlandse (wetenschappelijke) Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen www.schisis.nl