menu

Foto’s, röntgenfoto’s, gebits-scan

menu

Als u besluit tot een orthodontische behandeling, is nader onderzoek nodig om te komen tot een afgewogen en verantwoord behandelplan. Dit onderzoek noemen wij ‘documenteren‘.

We leggen daarmee vast wat de startpositie is van het gebit, voor de behandeling. Bij het documenteren wordt het gebit van alle kanten gefotografeerd.
Het vaak gevreesde ‘happen’ doen wij niet meer. We maken digitale scans van het gebit. Dat levert een digitaal gebitsmodel op. (Vroeger was dat gips.)
Om dieper te kijken worden ook röntgenfoto’s gemaakt van het gebit en van het hoofd van de zijkant gezien (schedel-profiel-foto).

Hiermee is het wisselproces te bestuderen en de bestaande verhoudingen en het groeipatroon van de kaken.
(In bijzondere gevallen kunnen we zelfs een driedimensionale röntgenscan maken, een CBCT (Cone Beam Computer Tomografie) van boven- of onderkaak.)
Al deze gegevens slaan wij op in het digitale patiëntendossier.

Het maken van mond-foto’s.
Het maken van röntgenfoto's.
Het maken van röntgenfoto’s.
Orthopantomogram, een panoramafoto van de boven- en onderkaak.
Röntgen-schedelfoto, geeft een beeld van de kaakverhoudingen.

Er wordt een digitale scan van het gebit gemaakt.
In plaats van het beruchte ‘happen’ maken we tegenwoordig een digitale scan van het gebit met de iTero scanner. Deze scanner maakt 6.000 foto’s per seconde van het gebit, van diverse kanten. Een sterke computer rekent dit door tot een secuur 3D beeld van het gebit. Dit digitale gebitsmodel wordt dan digitaal over internet geüpload naar het gewenste laboratorium, zodat daar de beugels besteld kunnen worden.
Dit geeft preciezer passende werkstukken door het ontbreken van alle kleine analoge foutjes in het proces van afdruk tot gips.

Onze iTero scanners.

CBCT – 3D röntgenscan
CBCT staat voor Cone Beam Computer Tomografie en het is een scan met röntgenstralen. Het lijkt op een CT-scan, maar de achterliggende techniek is anders. Over het algemeen is de hoeveelheid benodigde röntgendosis lager dan bij een CT-scan.
Met behulp van een CBCT scan kan een driedimensionaal beeld van (delen van) de kaken en omliggende weefsels gemaakt worden. Met een 3D scan kan in bijzondere gevallen beter gekeken worden waar verdwaalde of extra tanden liggen en in welke verhouding tot de wortels van de andere gebitselementen. In het filmpje ziet u een scan van beide kaken. Wij maken kleinere scans, van één kaak.