menu
Intake consult
menu

Als u niet telefonisch een intake consult hebt afgesproken, maar de verwijsbrief van de tandarts naar ons hebt opgestuurd, ontvangt u binnen enkele weken, in de regel per brief, een oproep voor het intake consult. Als de gestelde tijd of dag u niet past, kunt u bellen of mailen voor een andere afspraak. U dient er wel rekening mee te houden dat de meesten van onze patiënten op school zitten en het voor ons daarom onmogelijk is om alle afspraken buiten schooltijd te plannen.

Bij de oproep voor het eerste consult ontvangt u ook een medische vragenlijst met het verzoek die ingevuld mee te nemen, zodat de orthodontist die gegevens kan inzien en bespreken bij het eerste consult.
De orthodontist zal vragen waarom u voor uw kind of voor zichzelf orthodontische hulp zoekt: “Waarom wil je een beugel? Wat verwacht je van onze behandeling?”

Verder worden er aan de hand van de medische vragenlijst vragen gesteld over de algehele gezondheid, bijzonderheden, ongelukjes met het gebit, etc. Daarna wordt het gebit en het gezicht nader bekeken. Er wordt in grote lijnen uitgelegd wat er aan de hand is en wat daar aan gedaan zou kunnen worden. Als er alternatieve behandel-mogelijkheden zijn, komen die ook aan bod. Dan is er nog de timing van een eventuele behandeling. Is er haast bij of kan het beter nog wat uitgesteld worden.
Ook wordt een schatting gegeven van hoe lang een behandeling eventueel zou gaan duren en hoeveel die ongeveer zou gaan kosten. Uiteraard krijgt u een kostenbegroting mee.

Het eerste consult is niet gratis. Het kost €21,78 (2019) plus vaak een röntgenfoto €46,54 (2019); (een second opinion kost meer €103,16 (2019)). Als iemand zonder af te zeggen niet verschijnt op een intake consult, wordt wel €20 in rekening gebracht.
Soms wordt een orthodontische behandeling afgeraden, of is het beter om die nog een jaartje uit te stellen. Natuurlijk hoeft u niet meteen een beslissing te nemen. Als u een vervolgafspraak maakt, gaat u daarmee automatisch akkoord met onze praktijkregels.

Meenemen s.v.p.:
Op het intake consult is het belangrijk dat u het volgende mee neemt:

  • de door u ingevulde medische vragenlijst die u van ons toegezonden hebt gekregen met de oproep voor het intake consult,
  • de papieren verzekeringspolis (of een kopie daarvan) van de patiënt met het polisnummer en de UZOVI-code van uw zorgverzekeraar (het verzekerings-pasje bevat meestal niet alle informatie),
  • een legitimatiebewijs met het burgerservicenummer (BSN) want iedere erkende zorgverlener is door de wet verplicht om het burgerservicenummer van iedere patiënt op te nemen in de administratie,
  • de verwijsbrief van uw tandarts, als u die gekregen hebt (ook zonder verwijzing mag u een afspraak maken trouwens).

Mocht u tijdens de behandeling verhuizen of veranderen van verzekeraar, dan is het van belang dat u ons en ons factoringbedrijf Famed daarvan op de hoogste stelt.

Kostenoverzicht
Er wordt u een kostenoverzicht meegegeven of toegezonden voor de in eerste instantie voorgestelde behandeling. In grote lijnen komt het er op neer dat een orthodontische behandeling voor een kind inclusief gebitsafdrukken, röntgenfoto’s, beugels, controles in onze praktijk ongeveer tussen €2.000 en €2.500 kost.