menu
Is een beugel nodig?
menu

Als u denkt dat uw kind orthodontische hulp zou kunnen gebruiken, is het verstandig om dit met uw tandarts te bespreken. Vaak is het uw tandarts die zelf met het advies voor een beugel-behandeling komt, bij de regelmatige controle van het gebit.

Uw tandarts kan u verwijzen naar de orthodontist voor een orthodontisch advies, of een orthodontische behandeling. Op zich is een verwijsbrief niet nodig. U bent vrij om op eigen initiatief een afspraak te maken. Het is wel zo elegant om dit wel met uw tandarts te overleggen.

Het is niet zo dat u niet meer naar de tandarts hoeft zodra u in behandeling bent bij een orthodontist. Ook tijdens de orthodontische behandeling is het belangrijk dat uw tandarts de normale gebitscontroles elk halfjaar blijft uitvoeren.

De orthodontist controleert iedere keer de beugel en kijkt na of de behandeling goed verloopt, maar hij let niet speciaal op gaatjes en tandvleesontstekingen. Daarvoor moet u dus bij uw eigen tandarts onder controle blijven. Als de orthodontist bij een controle iets ontdekt dat op het terrein van de tandarts ligt, zal hij u natuurlijk wel naar de tandarts verwijzen.

Hebben nu meer kinderen een beugel dan vroeger?

Globaal kun je de kinderen qua gebit in drie ongeveer even grote groepen indelen.
Eén derde deel van de kinderen heeft van nature een keurig recht gebit.
Eén derde heeft een gebit waarvan iedereen vindt dat een beugel hard nodig is.
En het resterende derde deel van de kinderen zit daar tussen in. Ze hebben de tanden niet kaarsrecht staan, maar ook niet vreselijk scheef. Van deze laatste groep willen tegenwoordig ook steeds meer een orthodontische behandeling.

Van de Nederlandse kinderen wordt tegenwoordig ongeveer 45% orthodontisch behandeld.
Dit percentage lag vroeger lager. Er was toen ook veel minder mogelijkheid tot het krijgen van een beugel. Daar zijn verschillende redenen voor. Er waren vroeger minder orthodontisten en een beugelbehandeling was vroeger véél duurder dan nu.
Een behandeling met vaste apparatuur (slotjes-beugel) kostte zo’n 40 jaar jaar geleden, in 1978 zo’n ƒ6.000 tot ƒ7.000 (= €2.700 tot €3.200). Daar kon je destijds een nieuwe auto voor kopen. De kosten van levensonderhoud zijn in die afgelopen jaren meer dan tweeënhalf keer zo duur geworden. Maar orthodontie is niet tweeënhalf keer zo duur geworden, want dan zou zo’n behandeling nu €8.500 kosten en dat is gelukkig niet zo.
Diezelfde behandeling met inmiddels betere en mooiere materialen kost in ons land nu ongeveer €2.250. De sterk gestegen efficiëntie door taak-delegatie en betere materialen is dus vertaald in relatief lagere tarieven voor u. Hierdoor is orthodontie bereikbaar geworden voor de kinderen van nu.

Is een beugel echt nodig?

Voor het overleven meestal niet. Maar het gebit heeft natuurlijk veel meer functies dan alleen het vermalen van voedsel. Voor het uiterlijk en het sociaal functioneren is het fijn als het gebit er verzorgd en schoon uitziet en dat de stand van je tanden je niet hindert bij spreken en lachen.
Dat betekent natuurlijk niet dat elk miniem gedraaid tandje rechtgezet moet worden. Een beetje karakter mag er natuurlijk wel in een gebit zitten.
Schoonheid zit niet in perfectie, maar vaak in de kleine afwijking van de perfectie:

In de stoep voor onze praktijk staat niet voor niets een wijze Friese spreuk gebeiteld:
In bytsje bryk is minskelyk
(Een beetje scheef is menselijk)
Deze tekst haalde op 14 februari 2007 het Algemeen Dagblad in een relativerend stukje.

In Groningen zegt men: “Schaif stoat laif”. (Scheef staat lief.) Dit is niet alleen noordelijke nuchterheid, want in Utrecht zegt men: “Een beetje scheef, dat juffert niet”.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Uw aanmelding kan op verschillende manieren plaatsvinden: uw tandarts kan de verwijzing doorbellen, mailen, opsturen of aan u meegeven. U kunt dan deze opsturen, langs brengen, mailen of telefonisch doorgeven.

Wat is een normale leeftijd voor kinderen om met een beugel te beginnen?

De beste leeftijd om met een orthodontische behandeling te beginnen is in de hoogste twee groepen van de basisschool: groep 7 en 8. Want dan vinden de kinderen het leuk om een beugel te krijgen en hebben ze de meeste groei nog voor de boeg. En die groei is vaak nodig om bijvoorbeeld een terugliggende onderkaak weer in de goede positie ten opzichte van de bovenkaak te laten groeien.

Kinderen hoeven dus beslist niet uitgewisseld te zijn voordat een orthodontische kan starten! Dit blijft een hardnekkig misverstand.

Moet het nu al?

Soms kan een behandeling net zo goed uitgesteld worden. Dan kunt u in principe jaren nadenken over de noodzaak. Maar vaak is de groeiperiode (10 tot 13 jaar) nodig om tot een goed resultaat te komen. Dan is uitstel niet verstandig. Bepaalde beugels zijn ook veel beter op de basisschool te dragen dan in de brugklas. In groep 7 en 8 zijn beugels nog ‘cool’.
Onze filosofie is om het gebit alvast toonbaar te maken voordat de kinderen naar de middelbare school gaan. De medewerking wordt in de pubertijd vaak minder goed. Ook is het verstandig om rekening te houden met de dekking van uw aanvullende verzekering. Die loopt vaak tot de 18de of 22ste verjaardag.

Duimzuigen

Als uw kind nog op zijn duim of vingers zuigt, is het verstandig om deze gewoonte alvast af te leren. Kinderen die nog zuigen krijgen namelijk géén beugel. Eérst moet de zuiggewoonte compleet gestopt zijn.

Wat vergoedt onze verzekering?

Het is verstandig om uw verzekeringspolis na te kijken, want orthodontie wordt in de regel niet vergoed uit de basisverzekering, terwijl de gewone tandheelkunde voor kinderen tot 18 daar wel in zit.
Het maakt veel uit of u bijvoorbeeld 80% terug krijgt van uw verzekering of helemaal niks. Een overzicht van de vergoeding voor orthodontie uit de aanvullende verzekeringen van de belangrijkste zorgverzekeraars vindt u bij Independer.
Ook als u nog niet verzekerd bent, kan het toch verstandig zijn om een eerste consult bij de orthodontist af te spreken. U betaalt dat consult dan zelf en vaak één röntgenfoto, maar u weet dan wel of orthodontie verstandig is en of u misschien het opvolgende kalenderjaar zou kunnen starten. U heeft dan daarna nog de tijd om zonodig uw ziektekosten-verzekering aan te passen.
Nu steeds meer verzekeraars een wachtjaar gaan invoeren voor vergoeding voor orthodontie is het ook goed om daar rekening mee te maken. Een wachtjaar betekent dat u eerst een jaar verzekeringspremie moet betalen voordat de verzekeraar een bijdrage levert aan orthodontie.