menu
Onze praktijk
menu

Onze praktijk is gevestigd in het centrum van Leeuwarden, al 500 jaar de hoofdstad van Fryslân. Het verzorgingsgebied van onze praktijk loopt in grote lijnen van Franeker tot Hurdegaryp en van Grou tot Ameland.

De praktijk is in 1966 gestart aan de Leeuwarder Druifstreek, in 1979 verhuisd naar het huidige pand aan de Schrans en in 2003 totaal vernieuwd. De Leeuwarder Orthodontiepraktijk is dus al ruim 50 jaar een betrouwbaar adres voor uw orthodontie.

De orthodontisten Daniël van der Meulen en Adriaan Schoeman staan met een groot team zeer ervaren ortho-assistenten voor u klaar. Graag tot ziens in onze praktijk!

Geschiedenis van de Orthodontie in Friesland
Tandarts C. Booy was in 1947 de eerste die zich in Friesland volledig heeft toegelegd op de orthodontie.

Het specialisme bestond toen nog niet, hij was toen ‘tandarts uitsluitend voor orthodontie’. Cees Booy werkte één dag in de week in Friesland met een ‘zitdag’ in een tandartsenpraktijk aan de Nieuwestad 77 te Leeuwarden. Toen orthodontie een specialisme werd werd Booy één van de eerste orthodontisten in Nederland. Hij heeft ook veel bijgedragen aan de verspreiding van de kennis van vaste apparatuur in heel Europa.

Professor C. Booy heeft op 17 december 2004 de compleet vernieuwde Orthodontiepraktijk Leeuwarden officiëel geopend. Hij gaf daarbij een lezing over de geschiedenis van de orthodontische zorg in Friesland.

Professor C. Booy was de opleider van Daniël van der Meulen bij diens specialisatie tot orthodontist (1986-1990). Prof. Booy is zijn leven lang onverminderd enthousiast gebleven over dit mooie vak en had tot op hoge leeftijd een praktijk aan huis in Groningen.

Voor zijn grote betekenis voor de orthodontie in Friesland is professor C. Booy op 13 januari 2006 onderscheiden met de ‘Friese Beugel’.
Deze werd hem namens de Friese Orthodontisten uitgereikt door Daniël van der Meulen tijdens een gezamenlijk diner in Joure.

De Orthodontiepraktijk Leeuwarden
De Orthodontiepraktijk Leeuwarden is in 1966 gestart door orthodontist Evert Steutel aan de Leeuwarder Druifstreek 63. De praktijk groeide en werd in augustus 1972 versterkt door de toetreding van orthodontist Henk de Groot.
De praktijk werd groter en groeide uit zijn jasje. Er werd gezocht naar een geschikt pand voor een grotere orthodontisten-praktijk.
Dat pand vonden ze in 1977 aan de Schrans, waar het OBAS – OTOS verzekeringskantoor vrijkwam.

Samen verbouwden Steutel en De Groot in 1979 het OBAS-OTOS verzekeringskantoor aan de Schrans tot een moderne orthodontistenpraktijk met toen al 7 behandelstoelen. In oktober van dat jaar werd deze praktijk geopend.

In 1990 kwam orthodontist Daniël van der Meulen in Leeuwarden de orthodontisten-maatschap versterken. Op dat moment was de wachtlijst voor een eerste consult opgelopen tot circa 6 jaar. Kinderen kregen op hun zevende al een verwijsbrief en die werd zorgvuldig jarenlang bewaard tot er eindelijk een oproep voor een consult kwam. Die wachtlijst is in de jaren na 1990 weggewerkt.

Na het pensioneren van de orthodontisten Steutel en De Groot in 2003 heeft Daniël van der Meulen de Orthodontiepraktijk Leeuwarden in zijn geheel overgenomen en voortgezet.

In 2003 is het praktijkpand aan de Schrans door hem nog eens van top tot teen vernieuwd. Sinds oktober 2007 werd het team versterkt op de vrijdagen met de orthodontiste Afien Veenema. In 2010 werd zij opgevolgd door Huib Berghauser Pont. In 2012 werd hij weer opgevolgd door orthodontist Zachie Fourie. Vanaf mei 2012 tot mei 2018 heeft de orthodontiste Katrina Finnema ons team versterkt op de maandagen en vrijdagen. Hierna vestigde zij zich in een eigen praktijk in de stad.
Sinds september 2019 werkt orthodontist Adriaan Schoeman in onze praktijk op de maandag en de vrijdag.