menu

Foutieve nota

Onze excuses. Het declaratiebestand van de controles van vorige week (week 27 van 2022) bevat een storende fout: de geboortedatum van de patiënt is een dag verschoven. Dit geeft natuurlijk problemen bij de verwerking door zorgverzekeraars. Daardoor ontvangt u zo’n nota thuis, en die is dus niet correct.

Het spijt ons dat u daar overlast door ondervindt.

We weten nu ook al hoe het komt: er is vanuit een andere tijdszone het declaratiebestand aangemaakt, vanuit Schotland waar nu een internationaal schisis-congres is en waar ook de MacBook van orthodontist Van der Meulen staat. Hierdoor raakte onze software in de war, die is daar niet op berekend.
Bij Infomedics is ook geen belletje gaan rinkelen toen alle zorgverzekeraars 100% van de declaraties afwees. Infomedics stuurde daarna 100% van die nota’s naar de patiënt zelf.
Heel jammer dat het zo gelopen is, het geeft veel onduidelijkheid en onrust.

Wij laten deze declaraties van vorige week (week 27) met de foutieve geboortedatum vervallen en zullen een nieuw en correct bestand aanleveren bij Infomedics. Dat wordt ook weer opgepakt door de verzekeraars.
En voortaan gaan we niet meer een declaratiebestand aanmaken vanuit een andere tijdzone.